HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8723
ime B., Marijan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8723)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr. Gimnazija Varaždin
apsolvirao1977.
diplomirao5. 7. 1978.ŠF Zagreb
karijera1978.Šumarija Velika Gorica
1987.Šumarija Velika Goricaupravitelj
1997.UŠP Zagrebrukovoditelj Odjela za proizvodnju
2008.Hrvatske šume - Direkcijarukovoditelja Službe za internu reviziju i kontrolu
umirovljen2014.Zagreb

član HŠD ogranak
Zagreb

2008

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Rudolfa. Hrvat. Potječe iz radničke obitelji. Gimnaziju je završio u Varaždinu, a Š.F. u Zagrebu. Šumarstvo je započeo studirati 1.10.1970. g., a diplomirao je 5.7.1978. g.
 Godine 1978. zapošljava se kao pripravnik u Šumsko gospodarstvo Zagreb, Šumarija Velika Gorica. Nakon pripravničkog staža radi kao referent uzgoja šuma u šumariji do 1987. godine kada postaje upravitelj Šumarije V.Gorica. Na tom radnom mjestu ostaje sve do 1997. godine, kada je postavljen na mjesto rukovoditelja Proizvodnog odjela u Upravi šuma Zagreb. Od 2008.godine radi u Direkciji na radnom mjestu rukovoditelja Službe za internu reviziju i kontrolu. 2014.godine odlazi u mirovinu.


 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM