HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8726
ime BASARA, Teodor
zvanje
zanimanje     
nadšumarnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8726)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1854.Adaševci /Srijem/
umro26. 5. 1911.Glina Nakon osnovne škole polazio je realku u Srijemskoj Mitrovici, odakle je prešao u kadetsku školu u Zagrebu. Poslije završene kadetske škole bio je dodijeljen geodetskoj grupi koja je imala zadaću premjer hrastovih šuma u Spačvanskom bazenu namijenjenih veleprodaji u korist Krajiške investicijske zaklade.
 U vojnoj službi nije dugo ostao, jer je već 1874. g. apsolvent Gospodarsko - šumarskog učilišta u Križevcima. U međuvremenu obavio je praksu na imanju kneza Odeskalchi-ja u Iloku.
 U šumarskoj struci zaposlio se kod Petrovaradinske imovne općine, u Šumariji Klenak, a 1887. u zvanju nadšumara preuzima mjesto upravitelja gospodarskog ureda Prve banske imovne općine u Glini gdje je ostao do smrti, dakle 24 godine.
 Iz ljubavi prema struci zaposlio se u siromašnom i nerazvijenom području.
 Uspio je sanirati teško stanje u Glini i 1909. sagraditi uredsko-stambenu kuću. Osim rada na stjecanju prava vlasništva nad uzurpiranim površinama, mnogo je uradio na pošumljavanju.
 Objavio je i nekoliko članaka u Šumarskom listu i u zagrebačkom časopisu "Novo sunce".

1Glas šumara iz Banovine. Š.L. 1891., s. 283-286.
2Piše Basara, 1893: Ciklon u Banovini.. Š.L. 7, s.276 PDF
3Uspomene. Ibid. 1906., s. 165-167.
4Od T. Basare, 1906: Uspomene.. Š.L. 6, s.235 PDF
5Wunschelrute. Zagreb, 1908.
6Teodor Basara, 2023: Ciklon u Banovini. Š.L. 11-12, s.589 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Teodor Basara. Š.L. 1911., s. 350-352.
 *** Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960, Zagreb, 1963.
 Baranac, S.: Šumsko gospodarstvo imovnih opština. Beograd, 1933.
 Piškorić, O.: Teodor Basara upravitelj Gospodarskog ureda Prve banske imovne općine. Portreti, Š.L. 9-10, 1982., s. 403-406.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Imenovanja — Premještenja. — Umro. — † Teodor Basara., ŠL 9/1911, s.350 PDF
 PIŠKORIĆ, Oskar: Teodor Basara, ŠL 9-10/1982, s.403 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM