HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8736
ime BATIĆ, Jakob
drugo ime
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8736)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen25. 7. 1895.Osek kraj Šempasa /Slov. Primorje/
diplomirao11. 12. 1922.Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
karijera5. 3. 1923.Otočka imovna općina
1938.Direkcija šuma Novi Sad
1941.Šumarija Vrginmostupravitelj šumarije
1945.NOOZagreb, Veliak Gorica, Cvetković
1952.Šumarija Dugo Seloupravitelj šumarije
umirovljen1959.
umro26. 3. 1976.Zagreb Osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu, a njemačku gimnaziju, jer slovenske nije bilo, u Gorici, gdje maturira 1915. g.
 Zbog ratnog i poratnog vremena školovanje nastavlja tek 1919. g. u Zagrebu, upisavši šumarstvo na tek osnovanom Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Zagreb je došao, kao i mnogi drugi Slovenci, kao izbjeglica zbog terora talijanskog okupatora, a školovanje mu je materijalno osigurao Ured za izbjeglice.
 Diplomirao je 1922., a početkom 1923. g. nastupa mjesto u Gospodarstvenom uredu Otočke imovne općine. U toj imovnoj općini ostaje do 1935. g. kao upravitelj šumarija u Otočcu, Škarama i Kosinju, a tada je premješten za šumarskog referenta Sreskom načelstvu u Somboru, dakle, u posve različitu stručnu sredinu.
 G. 1938. premješten je u Direkciju šuma u Novom Sadu, gdje je bio godinu dana sef Građevinskog odsjeka, a dvije godine sef Administrativno - personalnog odsjeka.
 Po slomu Jugoslavije u travnju 1941. g., kada Bačku okupiraju Madžari, Batić je opet izbjeglica i dolazi u Zagreb. Najprije upućen je za upravitelja Šumarije u Vrginmostu, a zatim je premješten u Veliku župu u Zagrebu. Po "oslobođenju" 1945. g. jedno vrijeme radi u Okružnom NOO u Zagrebu. Slijedi premještaj u NOO Kotara u Velikoj Gorici, Š. G. Cvetković kraj Jastrebarskog te NOO Kotara Dugo Selo. Kad je 1952. g. u Dugom Selu osnovana Šumarija, imenovan je njezinim upraviteljem s koje dužnosti odlazi 1959. g. u mirovinu.
 Kao umirovljenik, do 1966. g. nastavlja raditi u Odjelu za uređivanje šuma Š. G. u Brezicama u Sloveniji. Završivši definitivno s radom ostaje u Zagrebu, održavajući vezu s kolegama preko "Šumarskog četvrtka", koji se održava u Šumarskom domu.
 Batić je ostavio trag i u "Šum. listu" (1930., 1931., 1933. i 1951.). S. Baranac objavio je 1935. g. knjigu Kratke pouke iz Šumarstva, knjigu za puk. Balić je u toj knjizi imao osam članaka: Drvo je jedno od najvećih potreba čovječanstva, Jedan razgovor između šumara i seljaka (o Čuvanju šuma), čuvajmo šume od požara, čuvajmo naše šume od štetne kreše, Ne zasjecajmo stabla, čuvajmo šume od koza, Njegujmo šume i Podižimo šume.
 Život mu je bio plodan, pa je Batić svijetao primjer mlađim generacijama, (O. Piškorić).

1Propadanje golemih vrijednosti narodnog imetka. Š.L. 1930. s. 183-184.
2Ing. J. Batić, 1930: Propadanje golemih vrednosti narodnog imetka.. Š.L. 4, s.184 PDF
3Ing. J. Batić, 1930: Sušenje jelovih i smrekovih šuma u Lici.. Š.L. 7, s.345 PDF
4Ing. J. Batić., 1931: Organizacija šumske uprave i administracije.. Š.L. 4, s.187 PDF
5J. Batić, 1933: Organizacija rada oko dendrogeografskih istraživanja.. Š.L. 9, s.551 PDF
6ing. J. Batić, 1951: Čuvanje i sijanje jasenovog sjemena. Š.L. 11, s.378 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Piškorić, O.: Ing. Jakov Batić. Š.L. 100, 3-4, 1976., s. 193-194.
 Borošić, J.: SIS, s. 5, 42, 96.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
ORG
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: Ing. J. Batić, ŠL 3-4/1976, s.193 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM