HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8737
ime B., Bojana
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8737)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1988.
diplomirala15. 9. 1989.

član HŠD ogranak
Ogulin

30.7.2014

Stručne službe UŠP Ogulin

diplomirani inženjer šumarstva

 Potječe iz službeničke obitelji. Završila je srednju školu u Ogulin, pedagoško usmjerenje 1984. godine i upisala studij šumarstva na Š.F. u Zagrebu.
 Diplomirala je 15.9.1989. g. iz uzgoja šuma iz predmeta zaštita prirode. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Pojava hrasta lužnjaka u Drežničkom polju".
 Zaposlena je od 1.8.1990. godine u H. Š. Zagreb, Uprava šuma Ogulin. Radila je na poslovima vezanim za informatiku u Šumarstvu i pohađala seminare iz informatike u Rijeci i Delnicama tijekom 1991. i 1993. godine (MS DOS, DBASE 3+, FRAMEWORK IV...). Nakon porodiljskog dopusta premještena je u Šumariju Jasenak, Uprava šuma Ogulin na poslove revirnika, a od 1.9.1995. g. radi u Upravi šuma Ogulin kao stručni suradnik za lovstvo. Od 15.9.1995. g. zaposlena je u Odjelu za uređivanje šuma kao taksator.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM