HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8737
ime B., Bojana
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1988.
diplomirala15. 9. 1989.

član HŠD ogranak
Ogulin

30.7.2014

Stručne službe UŠP Ogulin

diplomirani inženjer šumarstva

 Potječe iz službeničke obitelji. Završila je srednju školu u Ogulin, pedagoško usmjerenje 1984. godine i upisala studij šumarstva na Š.F. u Zagrebu.
 Diplomirala je 15.9.1989. g. iz uzgoja šuma iz predmeta zaštita prirode. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Pojava hrasta lužnjaka u Drežničkom polju".
 Zaposlena je od 1.8.1990. godine u H. Š. Zagreb, Uprava šuma Ogulin. Radila je na poslovima vezanim za informatiku u Šumarstvu i pohađala seminare iz informatike u Rijeci i Delnicama tijekom 1991. i 1993. godine (MS DOS, DBASE 3+, FRAMEWORK IV...). Nakon porodiljskog dopusta premještena je u Šumariju Jasenak, Uprava šuma Ogulin na poslove revirnika, a od 1.9.1995. g. radi u Upravi šuma Ogulin kao stručni suradnik za lovstvo. Od 15.9.1995. g. zaposlena je u Odjelu za uređivanje šuma kao taksator.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM