HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8741
ime B., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8741)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1958.
diplomirao26. 3. 1960.

 Sin Mihajla i Ankice r. Jukić. Hrvat, katoličke vjeroispovijesti. Potječe iz trgovacko-ugostiteljske obitelji. Osnovnu je školu završio u Pleternici 1945. g., a gimnaziju u Požegi 1953.
 Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. god. 1957.-58., a diplomirao 26.3.1960.
 Nakon diplomiranja zaposlen je kao sef eksploatacije u "Uni" u Bos. Krupi (1.3.1961.-1.10.1961.), a zatim kao upravitelj ekonomske jedinice Uzgoja šuma u Šumariji Bos. Krupa (do 5.10.1970.). Tada prelazi za referenta iskorišćivanja šuma u Šumariji Velika Gorica (do 31.12.1984.). Slijedi zaposlenje u Šumskom gospodarstvu Zagreb, gdje radi na mjestu tehničkog rukovoditelja OOUR-a Iskorišćivanje šuma (1.4.1985.-31.8.1989.), a tada je izabran za direktora toga OOUR-a, na kojem mjestu ostaje do 31.12.1990. g. Nakon toga godinu je dana bio sef Odjela za plan i razvoj u J. P. "Hrvatske šume" Uprava šuma Zagreb, a od 1.1.1993. sef je Proizvodnog odjela u U. S. Zagreb.
 Član je HŠD. Živi u Velikoj Gorici.

 *** ŠN370 (Josip).
 *** ŠL 1/3., 1995., s. 64 (Mirko).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM