HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8746
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8746)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1970.
diplomirao1971.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Ivana i Magdalene r. Stojakovic. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Živi u Našicama. Osnovnu školu završio je u Našicama 1960. g., a Gimnaziju isto u Našicama 1965. g.
 Studirao je šumarstvo na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 1971. g.
 Svoju radnu karijeru otpočeo je nakon diplomiranja u Šumariji Koska. Drugo radno mjesto bilo je mjesto referenta za zaštitu šuma u Proizvodnom odjelu Š. G. "Krndija" Našice. Sada je stručni suradnik za zaštitu šuma i ekologiju u "Hrvatskim šumama" u Upravi šuma Našice.
 U toku radnog staža sudjelovao je u podizanju sjemenske plantaže hrasta lužnjaka pod vodstvom prof. dr. sc. Mirka Vidakovića. Sudjelovao je i na stručnim skupovima iz zaštite bilja.

1Mirko Vidaković, Davorin Kajba, Saša Bogdan, Vlatko Podnar, Josip Bećarević, 2000: Estimation of genetic gain in progeny trial of pedunculate oak (Quercus robur L.). GŠP vol. 37 s. 375
2Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak, 2007: Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. Š.L. 3-4, s.125 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM