HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8755
ime BEGOVIĆ, Branislav
zvanje
zanimanje     
dr. šumarskih znanosti, sveučilišni profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8755)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen17. 1. 1903.Fakovići /BIH/
apsolvirao1936.
diplomirao7. 10. 1936.
umro27. 1. 1984.Sarajevo
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je studirao u Zagrebu na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu.
 Apsolvirao je škol. god. 1935.-36. i odmah diplomirao 7.10.1936. g.
 Između dva rata bio je zaposlen u šumarskoj operativi, a nakon II. svjet. rata u Ministarstvu šumarstva i drvne industrije BiH.
 Od 1949. do 1973. profesor je na Š.F. u Sarajevu. Bio je sef Katedre i Zavoda za iskorišćivanje šuma. Obavljao je i dužnost sefa odsjeka, predsjednika savjeta Fakulteta, urednika edicije Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo. U dva mandata bio je i dekan Š.F.
 Bio je vrstan stručnjak za eksploataciju šuma i poznavatelj povijesti šumske privrede.

1Organizacija šumarstva u Bosni i Hercegovini 1878-1918. Sarajevo, 1985.
2Šumska privreda Bosne i Hercegovine za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918.-1941.) s posebnim osvrtom na eksploataciju šuma i industrijsku preradu drveta. Sarajevo, 1985.
3Napredni radnički pokret u poduzeću "ŠIPAD" 1918-1941. Sarajevo, 1985.
4Aps. šum. Branislav Begović [Zagreb], 1926: Ekskurzija studenata šumara zagrebačkog Univerziteta kroz Liku i Primorje.. Š.L. 8-9, s.489 PDF
5Ing. A. Begović, 1947: Uloga šumarstva u obnovi NR Bosne i Hercegovine. Š.L. 4-5, s.148 PDF
6O capinu. Narodni šumar 3, 1948., s. 89-95.
7"Iltis" sjekira - novi doprinos usavršavanju šumskog oruđa. Ibid. 7-8, 1951, s. 233-238.
8O materijalu i kvaliteti šumskih pila. Ibid. 1-2, 1953., s. 24-29.
9Iskorišćivanje naših šuma u prošlosti za proizvodnju pepeljike (potaše). Radovi Poljop.- šum. fakulteta u Sarajevu, 4-5, 1954., s. 247-260.
10Jedan prilog istoriji smolarenja u Bosni. Narodni šumar 7-8, 1954., Sarajevo, s. 361-367.
11RADOVI POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU; POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU, SARAJEVO 1956. BIB
12ZNAČAJ POSTOJANJA I POSLJEDICE UNIŠTAVANJA ŠUMA; Poljoprivredno-šumarska komora, Sarajevo 1959. BIB
13Br. Begović, 1978: O gospodarenju hrastovim šumama u Bosni i Hercegovini za vrijeme austro-ugarske uprave. Š.L. 8-10, s.311 PDF
14Eksploatacija šuma i razvoj industrije prerade drveta na području Usorsko-tesličkog regiona za vrijeme austrijske uprave u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 1986.
15Razvojni put eksploatacije šuma i industrijske prerade drveta u Gostovičkom šumskom području. Sarajevo, 1986.
16EKSPLOATACIJA ŠUMA I RAZVOJ INDUSTRIJSKE PRERADE DRVETA NA PODRUČJU USORSKO-TESLIČKOG REGIONA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI; SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRERADU DRVETA BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO 1986. BIB
17RAZVOJNI PUT EKSPLOATACIJE ŠUMA I INDUSTRIJSKE PRERADE DRVETA U GOSTOVIČKOM ŠUMSKOM PODRUČJU; SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRERADU DRVETA BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO 1986. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Š.E. I., JLZ, Zagreb, 1980., s. 76.
 Alikalfić, F. i Uredništvo: Prof. Branislav - Branko Begović, dipl. ing. šum. Šumarstvo i prerada drveta 38, 1984., 7-8., s. 307-312.
 Piškorić, O.: Organizacija šumarstva u Bosni i Hercegovini 1878.- 1918. Š.L. CX., 1986., 9-10., s. 476-478.
 Piškorić, O.: Branislav Begović: Šumska privreda Bosne i Hercegovine 1918.-1941. Š.L. CXII, 7-8., 1986., s. 376-378.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM