HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8761
ime BELČIĆ, Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8761)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 4. 1956.Stari grad /Koprivnica/
srednje obr.1975.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1978.
diplomirao1979. Sin Ivana i Marije, r. Barešić. Hrvat, katolik. Potječe iz seljačko - radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Koprivnici 1970., a Srednju Šumarsku u Karlovcu 1975. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1979. g. Studira poslijediplomski studij iz silvikulture.
 Poslije diplomiranja pripravnički staž obavio je u Šumarijama Koprivnica i Sokolovac iz uređivanja. Bio je referent za rasadničarstvo i plantaže, uzgoj šuma te kratko vrijeme za iskorišćivanje šuma.
 Od 1985. g. tehnolog je uzgoja i zaštite u Šumariji Koprivnica.
 G. 1991. prelazi na radno mjesto stručnog suradnika za mehanizaciju, a 1992. stručni je suradnik za pripremu rada. Od 1993. stručni je suradnik za uzgoj šuma.
 1.7.1995. g. postavljen je za pomoćnika upravitelja za uređivanje šuma Šumarije Koprivnica, a istodobno je i sef Odjela za uređivanje šuma.

1Belčić, B., 2004: Strukturne osobine i prirodna sukcesija ritskih šuma na ušću Mure u Dravu. Š.L. 3-4, s.103 pdf
2Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Branko Belčić, 2005: Morfologija i struktura šuma poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 245
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM