HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8772
ime B., Vinko
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak, nadšumarnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8772)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1872.
diplomirao1873.
djelovao Voćin
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je učio na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima. Diplomirao je 1873. g.
 Osim praktičnog rada napisao je velik velik broj stručnih članaka koje je objavljivao u Šum. listu u Zagrebu.

1Razpravlja Vinko Benak, nadšumar, 1886: Šumski prekršaji u šumah područja I. banske imovne obćine.. Š.L. 3, s.123 PDF
2Piše Vinko Benak, 1887: Važnost mješovitih šuma.. Š.L. 6, s.233 PDF
3Piše Vinko Benak, nadšumar II. banske imovne obćine, 1890: Šuma "Kotar" grada Petrinje.. Š.L. 7, s.291 PDF
4Piše Vinko Benak, nadšumar, 1890: Imovna obćina 2. banska. Š.L. 8, s.357 pdf
5Piše V. Benak., 1896: Zemljištne zajednice u Banovini, obzirom na šumsko-gospodarstvene prilike. Š.L. 5, s.170 PDF
6Piše V. Benak, 1897: Okresivanje listače, sa naročitim obzirom na hrast.. Š.L. 3, s.110 PDF
7Piše V. Benak, 1897: Okresivanje.. Š.L. 12, s.549 PDF
8Piše V. Benak., 1898: Odnošaj činovnika imovnih obćina prema zemaljskim i državnim šumarskim činovnicima.. Š.L. 8-9, s.349 PDF
9Piše V. Benak, 1899: Uredjenje gospodarenja u šumicah.. Š.L. 1, s.27 PDF
10Benak, 1904: Uzrok i uztuk šumskim štetama u području šuma imovnih obćina postojavše Vojne Krajine.. Š.L. 11, s.601 PDF
11Rad prof. F. Z. Kesterčaneka kao člana Hrv. slav. šum. društva-žalobni broj Š.L. s. 36-44, Zagreb, 1915.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM