HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8775
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1956.
diplomirao27. 9. 1958.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Josipa i Ane r. Ćurić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obitelji poljoprivrednika. Osnovnu školu završio je u Sisku 1943., a gimnaziju, također u Sisku, 1952. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je apsolvirao škol. god. 1955.-56. i diplomirao 27.9.1958.
 1.10.1959. zaposlio se kao referent pripravnik u Sekciji za uređivanje šuma NO Kotara Sisak sa sjedištem u Petrinji. Osnivanjem Š. G. Sisak Sekcija za uređivanje šuma, koncem 1961. g. prelazi u Sisak, gdje i dalje nastavlja raditi na poslovima iz uređivanja šuma. 1966. položio je stručni ispit u Zagrebu i ostaje i dalje na poslovima uređivanja šuma. Od 1981. do danas obavlja dužnost rukovoditelja Odjela za uređivanje šuma. U toku rada na uređivanju šuma sudjelovao je na izradi revizija i obnova svih područnih gospodarskih jedinica, kao i na izradi prve Šumsko-gospodarske osnove područja Sisak.

1Zelić, J., Benčić, P., 1999: Pokus lokalnih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Požeškoj kotlini. Š.L. 5-6, s.227 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM