HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8777
ime B., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8777)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1991.
diplomirao27. 2. 1992.

član HŠD ogranak
Bjelovar

10.12.1992

UŠP Bjelovar, Šumarija Veliki Grđevac

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mije i Bože r. Čovran. Hrvat, katolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Vel. Grđevcu 1981. g. Srednju šumarsku školu završio je u Karlovcu 1985. g.
 Šumarstvo je upisao na Š.F. u Zagrebu 1.10.1985. g. Diplomirao je 27.2.1992. g. iz područja organizacije i ekonomike Šumarstva. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Analiza proizvodnosti prijevoza drva na šumsko -gospodarskom području Bjelovar".
 Zaposlen je u Upravi šuma Bjelovar (1.6.1992.) najprije kao pripravnik, a od 1.6.1993. raspoređen je na radno mjesto revirnika u Šumariji Vel. Grđevac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM