HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8780
ime BENIĆ, Roko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva, red. sveuč, profesor u miru
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8780)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 8. 1911.Glogovica /Slav. Brod/
apsolvirao1933.
diplomirao1934.
doktorirao1955.
umro20. 8. 2000.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Antuna i Marije r. Križanić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji.
 Osnovnu je školu završio 1922. g. u Glogovici, a gimnaziju u Slav. Brodu 1930. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1934. godine.
 Doktorat znanosti stekao je 1955. g. Specijalnosti su mu iskorišćivanje šuma, tehnologija drveta, i organizacija rađa.
 Nakon sto je diplomirao i odslužio vojnu obvezu, od 1935. do 1937. g. bio je zaposlen u Inspektoratu za Pošumljavanje u Senju i Kotarskom poglavarstvu u Rabu.
 Od 1937. do 1942. bio je zaposlen na području Ravnateljstva šuma u Banja Luci, i to u Cazinu i Bosanskoj Krupi na poslovima unutarnje kolonizacije i iskorišćivanja šuma u vlastitoj režiji te u drvnoj industriji (pilane).
 Bio je upravitelj šumske manipulacije Spačva (1942.), referent u Ravnateljstvu šuma Nova Gradiška za iskorišćivanje šuma (do 1944.), sef Šumsko - gospodarskog odsjeka ONO-a Slavonski Brod (1945.), zatim direktor Šumskog gospodarstva "Spačva" (1946.), pa tehnički direktor i direktor Šum. gospodarstva Nova Gradiška (1947.).
 Od 1947. g. do umirovljenja 1981. g. bio je zaposlen na Poljoprivredno - šumarskom, odnosno Šum. fakultetu Sveuč, u Zagrebu.
 Škol. god. 1947.-48. izabran je za st. asistenta na Fakultetu, 1953. izabran je za docenta, 1955. za izvanrednog, a 1961. za redovnog profesora.
 Na Šumarskom je fakultetu predavao knjigovodstvo, iskorišćivanje šuma, organizaciju rada u drvnoj industriji i zaštitu na radu. Predavao je istodobno u Višoj tehničkoj školi za drvnu industriju u Novoj Gradiški, Višoj tehničkoj školi za drvnu industriju u Brekom te 13 godina na Lesarskom odelku Biotehničkog fakulteta u Ljubljani na redovnom i poslijediplomskom studiju.
 Sudjelovao je na velikom broju kongresa, stručnih skupova i na praksi u inozemstvu.
 Od 1.10.1959. do kraja svibnja 1960. bio je stipendist UNESCO - po temi "Iskorišćivanje šuma na Šumarskom fakultetu" (Forestry department University Oxford) sa kraćim boravcima na fakultetima (departementima) u Bangoru (Wels), Edinburghu i Aberdeenu (Škotska).
 Bio je na studijskom boravku (2 mjeseca u 1961. g.) u ČSR i fakultetima u Brnu i Zvolenu.
 Sudjelovao je na mnogim savjetovanjima i studijskim putovanjima u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Danskoj, Norveškoj, Finskoj, Švedskoj, Austriji, SSSR i Kanada.
 Prof. dr. sc. R. Benić bio je član stručnih udruga: član HŠD; počasni član Društva inž. i tehn. gozd. in les. ud. Slovenije; dopisnik Commonwealtl Forestry Institute Oxford, IUFRO; suradnik JAZU (1956.); urednik Šum. lista 1948. i 1949. g. i tajnik Šumarskog društva 1954. g.
 Napisao je 40 znanstvenih, 28 stručnih radova i 14 udžbenika i priručnika.
 G. 1980. nagrađen je za znanstveni rad republičkom nagradom Nikola Tesla.

1Zeitstudium als Mittel zur Bestimmung gerechter Löchne in Hauungsbetrieb Jugoslawiens, Forstarbeit Nr.2.-1952, 3-5.
2Ing. Roko Benić, 1946: Pola godine rada šumarstva brodskog okruga. Š.L. 10-11, s.169 PDF
3Ing. R. Benić, 1947: Zadaci šumarstva u petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947.—1951. —. Š.L. 4-5, s.138 PDF
4A. F. Nikiforov (preveo Ing. R. Benić), 1947: K pitanju o ekonomičnoj efektivnosti organizaciono-tehničkih mjera. Š.L. 12, s.375 PDF
5Ing. R. Benić, 1947: Tehničko rukovodstvo sječine u SSSR. Š.L. 12, s.389 PDF
6Korotov (preveo Ing. R. Benić), 1947: Šumarsko-kemijski tehnolozi — lauerati Staljinske premije. Š.L. 12, s.395 PDF
7Ing. R. Benić, 1947: »Unasylva«. Š.L. 12, s.401 PDF
8Povodom novog općeg zakona o šumama. Gosp. list 1948., 334-336.
9Povodom novog općeg Zakona o lovu. Gosp. list 3, 1948.
10R. Benić, 1948: Organiziranje uprave nedržavnih šuma u NR Sloveniji. Š.L. 1, s.17 PDF
11R. Benić, 1948: Narodni šumar. Š.L. 1, s.34 PDF
12R. Benić, 1948: Tehnika. Š.L. 1, s.34 PDF
13R. Benić, 1948: Gozdarski vestnik. Š.L. 1, s.35 PDF
14R. Benić, 1948: Revista Padurilor. Š.L. 1, s.37 PDF
15R. Benić, 1948: Higijensko-tehničke zaštitne mjere pri radu na eksploataciji šuma. Š.L. 2-3, s.89 PDF
16R. Benić, 1948: Prvi kurs za rukovaoce motornih lančanih pila u FNRJ. Š.L. 4, s.139 PDF
17R. Benić, 1948: Privremena nomenklatura zanimanja. Š.L. 4, s.142 PDF
18R. Benić, 1948: Pošumljavanje u SSSR-u. Š.L. 5-6, s.187 PDF
19R. Benić, 1948: Zakon o nacionalizaciji općinskih, ostalih općih i privatnih šuma u Bugarskoj. Š.L. 5-6, s.188 PDF
20R. Benić, 1948: Gorsko stopanstvo. Š.L. 5-6, s.196 PDF
21R. Benić, 1948: Pravilnik o pripravničkoj službi i stručnim tečajevima za službenike šumarske struke. Š.L. 7, s.244 PDF
22Ing. R. Benić, 1948: Motorne lančane pile — prilog poznavanju rada i efekta pila »Teles« i »Mercury«. Š.L. 8, s.249 PDF
23R. Benić, 1948: Škole uzajamne obuke kao sredstvo dizanja produktivnosti rada. Š.L. 9-10, s.334 PDF
24Šumarstvo i drvna industrija. Tehnika 1949., 352-355.
25Ubrzano pougljavanje drveta. Tehnički pregled 1949., 166-169.
26Motorne lančane pile, (sa Frančišković, S.). Zagreb 1949., 1-126.
27Iskorišćivanje šuma - Mali šumarsko-tehnički priručnik. Zagreb 1949., 234-289.
28R. Benić, 1949: Inž. D. Simeunović, Šume i šumarstvo Srbije. Š.L. 1-2, s.51 PDF
29R. Benić, 1949: A. B. HPHJIVUKHH, SPLAV LESA. Š.L. 1-2, s.57 PDF
30R. Benić, 1949: Revista padurilor (No 1-4 1948). Š.L. 1-2, s.62 PDF
31MOTORNE LANČANE PILE; NAKLADNI ZAVOD HRVATSKE, ZAGREB 1949. BIB
32R. Benić, 1949: I. Popp, Stolarski priručnik. Š.L. 3-4, s.126 PDF
33R. Benić, 1949: A. L. Howard, A Manual of the Timbers of the World. Š.L. 3-4, s.127 PDF
34R. Benić, 1949: I. M. Zima, MexanHnauHH jiecoxo3ftHCTBeHux pai6or. Š.L. 3-4, s.127 PDF
35R. Benić, 1949: F. H. Titmuss, A concise, Encyclopedia od World Timbers. Š.L. 3-4, s.128 PDF
36Ing. R. Benić, 1949: Organizacija rada u šumi lančanom metodom. Š.L. 5, s.129 PDF
37Ing. R. Benić, 1949: Pougljavanja drveta ubrzanim postupkom. Š.L. 5, s.180 PDF
38Ing. R. Benić, 1949: Prilog poznavanju tehnike pougljavanja i kvaliteta drvenog ugljena proizvedenog pougljavanjem na ubrzani način. Š.L. 6-7, s.210 PDF
39Prilog poznavanju tehnike pougljavanja i kvaliteta drvnog ugljena proizvedenog ubrzanim načinom pougljavanja. Šum. list 1949., 220-232.
40R. Benić, 1949: Proizvodnja drvenjače i papira u Sjedinjenim Američkim Državama. Š.L. 6-7, s.246 PDF
41R. Benić, 1949: Švajcarska proizvodnja i potrošnja šper i panel ploča. Š.L. 6-7, s.246 PDF
42R. Benić, 1949: Transport na skladištima drvnog materijala. Š.L. 6-7, s.246 PDF
43R. Benić, 1949: Drvna privreda i drvna industrija Francuske. Š.L. 6-7, s.247 PDF
44R. Benić, 1949: O otrovnosti tise. Š.L. 6-7, s.249 PDF
45R. Benić, 1949: Ing. D. Domainko, Osnovi organizacije proizvodnje u industrijskim poduzećima. Š.L. 6-7, s.254 PDF
46R. Benić, 1949: vjuiH´AM. Š.L. 6-7, s.254 PDF
47R. Benić, 1949: Erdeszeti Lapok (1-4 1948). Š.L. 6-7, s.256 PDF
48R. Benić, 1949: Watson H., The Scots Pine. Š.L. 6-7, s.256 PDF
49Ing. R. Benić, J. Starčević, 1949: Obračunavanje zarade unutar radnih brigada s obzirom na sadanje propise. Š.L. 8-9, s.302 PDF
50R. Benić, 1949: Proizvodnja šperploča u svijetu. Š.L. 8-9, s.314 PDF
51R. Benić, 1949: Treći svjetski šumarski kongres u Helsinkiju. Š.L. 8-9, s.314 PDF
52R. Benić, 1949: Šumarstvo i drvna industrija na ovogodišnjem Zagrebačkom Velesajmu. Š.L. 10-11, s.372 PDF
53R. Benić, 1949: Posljedice šumskih požareva u Francuskoj. Š.L. 10-11, s.374 PDF
54R. Benić, 1949: Stanje na drvnom tržištu mekog drveta. Š.L. 10-11, s.375 PDF
55R. Benić, 1949: Upotreba šperploča za gradnju vagona. Š.L. 10-11, s.377 PDF
56R. Benić, 1949: Zamjena rudničkog drveta sa metalom. Š.L. 10-11, s.377 PDF
57R. Benić, 1949: A. G.Tansley, Britain´s green mantle. Š.L. 10-11, s.379 PDF
58R. Benić, 1949: Evropska proizvodnja šperploča. Š.L. 10-11, s.379 PDF
59R. Benić, 1949: H. L. Edlin, Forestry. Š.L. 10-11, s.379 PDF
60R. Benić, 1949: Russel Meiggs. Home Timber Production. Š.L. 10-11, s.380 PDF
61R. Benić, 1949: W. S. Dahl, Woodflour. Š.L. 10-11, s.380 PDF
62R. Benić, 1949: D.N. Smith, The Natural Durability of Timber. Š.L. 10-11, s.381 PDF
63R. Benić, 1949: E.W. J. Phillips, Identification of Softwoods. Š.L. 10-11, s.382 PDF
64R. Benić, 1949: F.H, Armstrong, Flooring hardwoods. Š.L. 10-11, s.382 PDF
65Ing. R. Benić, 1949: Suha destilacija drveta u pokretnim postrojenjima. Š.L. 12, s.414 PDF
66R. Benić, 1949: Narodni šumar. Š.L. 12, s.425 PDF
67R. Benić, 1949: H. L. Edlin, Woodland Crofts in Bratain. Š.L. 12, s.426 PDF
68R. Benić, 1949: W. C. C; Stevens-N. Turner, Solid and Laminated wood Bending. Š.L. 12, s.428 PDF
69R. Benić, 1950: R. Hooper: Woodcraft in design and practice 1947/48. Š.L. 3-4, s.159 PDF
70R. Benić, 1950: Armstrong F. H.: Flooring softwoods-their wear and anatomical structure.. Š.L. 6, s.273 PDF
71R. Benić, 1950: Novak A.: Holzschutz. Š.L. 7-8, s.337 PDF
72R. Benić, 1950: Reece P. P.: An introduction to the design of timber structures. Š.L. 9-10, s.374 PDF
73ing. R. Benić, 1950: Skideri u eksploataciji šuma. Š.L. 9-10, s.388 PDF
74ing. R. Benić, 1950: Pougljavanje u pećima sa kružnom cirkulacijom plinova. Š.L. 12, s.499 PDF
75R. Benić, 1950: Wackerman A. E.: Harvesting Timber Crops. Š.L. 12, s.515 PDF
76R. Benić, 1950: Brown N. C: Logging. Š.L. 12, s.518 PDF
77Naučna organizacija rada i neki problemi rada u eksploataciji šuma. Organizacija rada, 1951., 21-25.
78R. Benić, 1951: Godišnji sastanak Geffa. Š.L. 6, s.242 PDF
79Zeitstudium als Mittel zur Bestimmung gerechter Löchne in Hauungsbet-rieb Jugoslawiens. Forstarbeit Nr. 2.-1952., 3-5.
80Upotreba skidera za privlačenje oblovine. Drvna ind. 10-12, 1952., 17-20.
81Ing. R. Benić, 1952: Dvadeset i peta godišnjica Njemačkog društva za šumarsku nauku o radu Instituta za šumarsku nauku. Š.L. 9, s.336 PDF
82Roko Benić, 1953: Istraživanja o odnosu između širine goda i učešća kasnog drveta kod poljskog i običnog jasena (Fraxinus augustifolia Vahl i Fraxinus excelsior L.) . GŠP vol. 11 s. 53
83Roko Benić, 1953: Šumsko gospodarstvo Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Prikaz osnivanja kao i prve godine rada). GŠP vol. 11 s. 357
84Istraživanje o odnosu između širine goda i zone kasnog drveta kod poljskog i običnog jasena (Investigations of the cor-relation between the annual ring width and proportion of summerwood in Fr. angustifolia and Fr. excelsior). Glasnik za šum. pokuse 11 (1953.), 53-72.
85Ing. R. Benić, 1953: Iskorišćenje oblovine kod izrade tesanih i piljenih željezničkih pragova i tesane i piljene skretničke i mostovne građe. Š.L. 3, s.127 PDF
86Dr. R. Benić, 1953: Wüster: Die Herstellung der Sägeblätter für Holz. Š.L. 7-8, s.369 PDF
87Dr. R. Benić, 1953: Interfakultetska konferencija o problemima fakultetskih šumskih gospodarstava. Š.L. 9-10, s.428 PDF
88Dr. R. Benić, 1953: Giordano: La moderna tecnika delle constituzioni in legno. Š.L. 9-10, s.435 PDF
89Ljetna i zimska sjeda jelovine u Gorskom Kotaru (Summar and winter falling of Silver Fir in Gorski Kotar). Drvna ind. 1954., 1-7.
90Ljetna i zimska sječa jelovine u gorskom kotaru, Drvna industrija, 1954, str. 1-7.
91Benić dr. Roko, 1954: Ekonomična veličina odjela u nizinskim šumama, promatrana s gledišta eksploatacije šuma. Š.L. 4, s.174 PDF
92Procjena učešća obojene srži u dubećem deblu poljskog jasena (Fr. angustifolia Vahl. J), (The Possibility- of the Brown Hoart Bate in the Stam of Field Ash - Fr. Angustifolia Vahl). Šum. list 1954., 363-379.
93Benić dr. Roko, 1954: Procjena učešća obojene srži u dubećem deblu poljskog jasena (Fr. angustifolia Vahl.). Š.L. 8, s.366 PDF
94Kalkulacije ekonomičnosti u eksploataciji šuma (Economics in Logging). Drvna ind. No 4-5, 1955., 4-11 i No 6-7, 1955., 4-12.
95Širina goda kao činilac kakvoće poljske jasenovine (Annual ring width asthe quality factor in wood of the Fr. angustifolia). Šumarstvo 1955., 534-545.
96Kalkulacije ekonomičnosti u eksploataciji šuma, Drvna industrija, No 4-5, 1955, str. 4-11.
97Benić dr. Roko, 1955: Razmatranje o iskorišćenju oblovine kod izrade pragova. Š.L. 11-12, s.621 PDF
98Roko Benić, 1956: Istraživanja o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) . GŠP vol. 12 s. 13
99Ekonomičnost izrade željezničkih pragova (Economics of Hown Kailway Sleepers Production). Drvna ind. No l, 1956., 2-16.
100Istraživanje o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži poljskog jasena (Investigations about distribution and some physical propertiesn of sapwood and heartwood in the stam of Fr. angustifolia). Glasnik za šum. pokuse 12 (1956.), 13-104.
101O odnosima između cijena nekih drvnih sortimenata. (Relations berween the priče of some diferent forest products). Drvna ind. 1956., 175-185.
102Ekonomičnost izrade željezničkih pragova, Drvna industrija, 1, 1956, 2-16.
103Dr. Roko Benić, 1956: Učešće kasnog drveta u godu jelovine. Š.L. 11-12, s.376 PDF
104Dr. Roko Benić, 1956: Nagrađivanje šumskih radnika na sječi i izradi i postojeći propisi o plaćama. Š.L. 11-12, s.402 PDF
105Roko Benić, 1957: Istraživanja o potrošku vremena za čišćenje debla od grana i za guljenje kore kod ljetne sječe jelovine u Gorskom Kotaru . GŠP vol. 13 s. 249
106Roko Benić, 1957: Istraživanja o rasporedu nekih fizičkih svojstava drveta u deblu poljskog i običnog jasena (Fr. angustifolia Vahl i Fr. excelsior L.). GŠP vol. 13 s. 509
107Sadržaj i raspored vlage u deblu poljskog jasena (The moisture contents and its distribution in the stam of living tree of Fr. angustifolia Vahl.). Analiza eksperim. šumarstvo JAZU br. 2 (1957.), 5-22.
108Istraživanje o rasporedu nekih fizičkih svojstava o deblu poljskog i običnog jasena (Investigations of the distribution of some physical properties of wood in the stam of Narrowleaved and Common Ash). Glasnik za šum. pokuse 13 (1957.), 509-536.
109Istraživanje o po trosku vremena za čišćenje debla od grana i guljenje kore kod ljetne sječe jelovine u Gorskom Kotaru (Investigation of time consumption in the trimming and barking of Fir stams during summer felling in Gorski Kotar). Glasnik za šum. pokuse 13 (1957.), 249-279.
110S puta po Poljskoj, (sa Krpanom, J.). Drvna ind. 1957., 159-168.
111Mogućnost upotrebe motornih vitala "Zwergkuli" i "Bergkuli" u eksploataciji šuma. Drvna ind. 1957., 173-176.
112Prirodni gubitak (kalo) u iskorišćivanju šuma. Poslovno udruženje šumsko-priv. organizacija, Zagreb 1957.
113Kalkulacija troškova i analiza ekonomičnosti u iskorišćivanju šuma. Zagreb 1957., 1-73.
114Normiranje rada u drvnoj industriji. Radnički univerzitet Sarajevo, Zagreb 1957.
115ANALIZA TROŠKOVA I KALKULACIJE EKONOMIČNOSTI U ISKORIŠTAVANJU ŠUMA; STRUČNO UDRUŽENJE ŠUMSKO-PRIVREDNIH ORGANIZACIJA HRVATSKE, ZAGREB 1957. BIB
116RACIONALIZACIJA RADA U DRVNOJ INDUSTRIJI; KOMISIJA ZA UDŽBENIKE I SKRIPTA SVEUČILIŠTA, ZAGREB 1957. BIB
117EKSPLOATACIJA ŠUMA; POLJOPRIVREDNI NAKLADNI ZAVOD, ZAGREB 1957. BIB
118Istraživanje o rasporedu nekih fizičkih svojstava o deblu poljskog i običnog jasena, Glasnik za šumske pokuse 13, 1957, str. 509-536.
119Minimalni promjer trupaca i maksimalno učešće srca kod bukove pragovske oblovine (Minimum diameters of sleeper logs and the maximum proportion of redheart in beech sleeper logs). Drvna ind. 1958., 34-60.
120Ekonomičnost mehanizacije sječe. (Economic aspect of the mechanisation of f elling). Drvna ind. 1958., 131-134.
121Lesnictwo i przonyel drzewni w ju-goslawii. Sylvan No 4 - Varszawa 1958.
122Eksploatacija šuma, (s Ugrenović, A. 40% teksta). Zagreb 1958., 1-481.
123Racionalizacija rada u drvnoj industriji (Skripta). Zagreb 1958., 1-180.
124Krojenje oblovine. Institut za šum. istra«. Beograd, 1958.
125Minimalni promjer trupaca i maksimalno učešće srca kod bukove pragovske oblovine, Drvna industrija, 1958, str. 34-60.
126Benić R., 1958: Krzysik F.: Nauka o drewnie, Warszawa 1957.. Š.L. 10, s.366 PDF
127Benić R., 1958: Utvrđivanje normalnog učinka rada kod obaranja i izrade jelovine u ljetnoj sječi.. Š.L. 11-12, s.369 PDF
128Benić R., 1958: Iskorišćavanje sporednih i nedrvnih proizvoda šuma u Poljskoj (prema »Las polski« br. 12/1952). Š.L. 11-12, s.453 PDF
129Zračni transport proizvoda eksploatacije šuma. (Air transport in timber harvesting). Drvna ind. 1-2, 1960., 12-15.
130Raspored nekih fizičkih svojstava drveta u deblu bele topole i bele vrbe (Distribution of some physical properties in the stem of White Poplar and White Wilow). Rad. Istra«. Topola, Beograd 1960., s. 83-123.
131Mehanizacija sječe i izrade u eksploataciji šuma. (Mechanisierung der Fallung und der Ausformung beim Holzeinschlag). Šum. list 11-12, 1961.
132The variations of some physical properties of wood in the stam of Black Adler. (Almus glutinosa Gaertn.). IUFRO, 13th Congress, Proc. 2, Wie 1961.
133Odjel za drvo tehnološkog instituta u Kopenhagenu. Drvna ind. 1-2, 1961., 28-29.
134The variations of some physical properties of wood in the stam of Black Adler (Almus glutinosa Gaertn.). IUFRO 13 th Congress, Proc. 2, Wie 1961.
135Učešće i raspored srži u deblu crne johe (Almus glutinosa Gaertn.). (Proportion and distribution of heartwood within the stam of Black Adler /Alnus glutinosa Gaertn.). Šum. list 1-2, 1961., 10-35.
136Dr. Roko Benić, 1961: Učešće i raspored srži u deblu crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.). Š.L. 1-2, s.18 PDF
137Dr. Roko Benić, 1961: Mehanizacija sječe i izrade u eksploataciji šuma. Š.L. 11-12, s.470 PDF
138Varijacije nekih fizičkih svojstava drva u deblu crne johe (Alnus glutinosa). (Variations of Some Physical Properties of Wood in the Stam of Black Adler). Drvna ind. 3-4, 1962., 62-66.
139Racionalizacija rada u drvnoj industriji (Skripta). Nova Gradiška 1962., 1-191.
140Minimalni promjeri trupaca i maksimalno učešće crvenog srca kod pragovskih trupčića, (Analiza propisa novog standarda JUS D. D 1020-XII 1962). (Minimal diameters of roundwood and the maximal proportion of heart in Beechwood railway sleepers - An analysis of the new standard specifications JUS D. D 1020 -XII 1962). Sum. list 5-6, 1964., 205-212.
141Neke mogućnosti boljeg korištenja drvnog materijala promatrane sa tehničkog i ekonomskog gledišta. Institut za drvo, Zagreb 1963.
142Jelove grane kao potencijalna sirovina za proizvodnju ploča iverica i vlaknatica te celuloze i papira. (Silver-Fir Branch-wood as a Potential How Materijal for the Particle Board, Febre Board and Paper Production). Drvna ind. 1-2, 1964., 12-16.
143Benić R., 1964: Minimalni promjeri trupaca i maksimalno učešće crvenog srca kod pragovskih trupčića. (Analiza propisa novog standarda JUS D. D1020-XII 1962.).. Š.L. 5-6, s.205 PDF
144Benić R., 1964: Hafnerov Transport drva — Prorjeđivanje i dr.. Š.L. 7-8, s.359 PDF
145Organizacija proizvodnje v lesni industriji (skripta). Ljubljana 1965., 1-297.
146ŠUMARSKO-TEHNIČKI PRIRUČNIK; NAKLADNI ZAVOD »ZNANJE«, Zagreb 1966. BIB
147Einge Ergebnise der Forstbenutzung in Niederungsweldern des Savagebietes (Slawonische Eichemvalder). Hochschule flir Forstwesen und Holzverarbeitung Zvolen, Sammelbuch von Referaten des in-ternationalen Symposiums, Zvolen 1966., 149-158.
148Norme i normativi u šumarstvu., (s Bojanin, S.). Posl. udruž. šum. privr. org. SKH, Zagreb 1966., 1-60.
149Šumarsko - tehnički priručnik (urednik i glavni autor). Zagreb 1966., 1-56.
150Suradnja u Šumsko-tehničkom priručniku. Zagreb 1966: a) šumski fond i njegova struktura, s. 9-12; b) iskorišćivanje glavnih šumskih proizvoda, s. 321-451; c) neka svojstva i upotreba drveta, s. 486-500.
151Benić R., 1966: Knigge, Schultz — Temelji iskorišćavanja šuma.. Š.L. 5-6, s.330 PDF
152Eksploatacija šuma, Drvno-industrijski priručnik. Zagreb 1967., 674-737.
153Benić R., 1967: Internacionalni simpozij o sadašnjem stanju i perspektivama tehnologije sječe i izrade, manipulacije i transporta drva. Š.L. 1-2, s.71 PDF
154Benić R., 1967: Linnard W.: Rusko-engleski šum. i drv. rječnik. Š.L. 3-4, s.172 PDF
155Stand und Entwicklung der Mechanisierung der Forstnutzungsarbeiten in der S. B. Kroatien. Sopron 1968., 1-5.
156Statistička kontrola proizvodnog procesa u industriji namještaja i građevne stolarije. (Statistical Quality Control in Joi-nery and Furniture Production). Drvna ind. l, 1968., 8-18.
157Stand und Entwicklung der Mechanisierung der Forstnutzungsarbeiten in der S. R. Kroatien, Sopron 1968, 1-5.
158Eine Moglichkeit zur Vergrosserung der Bohstoffbasis für die Faser-und Spann-plattenerzeugung. Int. Symposium übert Mechanisierung bei der Forstnutzung. Sammelbuch von Referaten, Ljubljana 1969., 187-193.
159R. Benić, 1969: Strojevi i mehanizmi za iskorišćivanje, splavarenje i šumsko godarstvo (Sirotov I. I. i dr.).. Š.L. 1-2, s.68 PDF
160R. Benić , 1969: Eksploatacija šuma (Sirotov I. I., Sirotov V. L, Maslenkov F. N.). Š.L. 1-2, s.69 PDF
161Neki elementi koji utiču na mogućnost iskorištenja drva jelovih grana. Drvna ind. 11-12, Zagreb, 1970.
162Einige Elemente, von denen die Ver-wartungsmoglićhkeit des Tannenastholzes abhänge. Poznan 1970.
163Organizacija rada u drvnoj industriji. Znanje, Zagreb 1970.
164Neki elementi koji utiču na mogućnost iskorišćenja drva jelovih grana, Drvna industrija, 11-12, Zagreb, 1970.
165Benić, R. — Bojanin, B., 1970: Internacionalni simpozij o mehanizaciji u iskorišćavanju šuma u Ljubljani.. Š.L. 7-8, s.276 PDF
166Benić, R., 1970: Savjetovanje njemačkog saveza šumarstva.. Š.L. 9-10, s.352 PDF
167Benić, R., 1971: Neka mišljenja o položaju šumarstva, njegovom dohotku i organizaciji. Š.L. 3-4, s.98 PDF
168Benić, R., 1972: Vujičić L. — Organizacija proizvodnje u preduzećima za preradu drveta, knj. II, »Primena linearnog programiranja«, Beograd 1972, prikaz. Š.L. 7-8, s.296 PDF
169Der gegemwärtige Štand und die künftige Entwicklung der Mechanisierung von Holzernte und Transport in Kroatien. Heinchehof 1973.
170Neke karakteristike drva jelovine. Glasnik za šum. pokuse, Zagreb 1974., 220-252.
171Iskorišćivanje šuma na području istocne Slavonije i susjednih područja. JAZU - Centar za znanstveni rad - Vinkovci 1974., 137-157.
172Štand und probleme der mechanisierung bei der Forstnutzung in Kroatien. Finska 25.-31. VIII. 1974.
173Neke karakteristike drva jelovine, Glasnik za šumske pokuse, Zagreb, 1974, 220-252.
174Benić, R. - Bojanin, S., 1974: VII. internacionalni simpozijum o problemima mehanizacije sječe i izrade te transporta u Münchehofu, BDR. Š.L. 5-6, s.235 PDF
175Neki elementi o kojima ovisi mogućnost primjene teške mehanizacije u nizinskim šumama. JAZU - Centar za znanstveni rad - Vinkovci 1975., 381-388.
176Anwendung von Forstschlepper Kockum 830 tree farmer in Gebirgsforstung in S. B. Kroatiens. Zvolen 1975.
177Benić, R., 1975: Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma. Š.L. 7-10, s.360 PDF
178Benić, R., 1975: Gozdovi na Slovenskom — Remic i dr. Š.L. 11-12, s.515 PDF
179Der Štand und Tendenzen der Mechanisierung der Forstbenutzungsarbeiten in der S. B. Kroatien. Tharandt 1978.
180Die Elemente, welćhe die Anwendung gewisser Mechanismen in Holztransport beeinflussen. Szczecin, Poljska 1979.
181Die Elemente, welche die Anwendung gewisser Mechanismen in Holztransport beeinflussen, Szczecin, Poljska, 1979.
182Benić, R., 1979: Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma. Š.L. 4-6, s.201 PDF
183Iskorišćivanje šuma na području Slavonske Podravine. JAZU - Centar za znanstveni rad - Osijek 1980.
184Oko 130 pojmova u Šumarskoj enciklopediji, JLZ., Zagreb 1980.-83.
185Šumarstvo Slavonije kao temelj razvitka drvne industrije. Anali Centra Jugoslav. sklad. Osijek 1981.
186Iskorišćivanje šuma na području Slavonske Podravine. JAZU - Centar za znanstveni rad - Osijek, 1981.
187Benić, R., 1983: Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi. Š.L. 3-4, s.233 PDF
188Benić, R., 1983: UNASYLVA, Vol. 4/1982. Š.L. 5-6, s.292 PDF

nedeterminirano:
189ZNANSTVENI RADOVI
190STRUČNI RADOVI
191Niz saopćenja u Šum. listu i Drvnoj industriji.
192UDŽBENICI I PRIRUČNICI
193Velik broj recenzija radova drugih autora objavljenih u Šum listu i Drvnoj ind.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960., 399-402.
 Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd 1970., s. 71.
 Tko je tko u Hrvatskoj
 Men and Women of distinction, Cambridge.
 Šumarska enciklopedija I, JLZ, Zagreb, 1980. s. 78-79.
 Piškorić, O.: HBL 1., Zagreb 1983., s. 650.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Dr. ing. Roko Benić, ŠL 4-5/1953, s.243 PDF
 BOJANIN, Stevan: Prof. dr ROKO BENIĆ., ŠL 3-4/1985, s.109 PDF
 KRPAN, P. B. Ante,: Prof. dr. sc. Roko Benić (1911 – 2000), ŠL 9-10/2000, s.621 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM