HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8781
ime B., Miroslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, asistent, mr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8781)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1980.
diplomirao1981. Sin oca Josipa i majke Marije r. Bobnjarić. Hrvat, katolik. Otac mu je službenik, a majka radnica. Osnovnu je školu završio u Varaždinu 1971. g., a gimnaziju 1975. g.
 Diplomirao je na Š.F. u Zagrebu 1981. Postdiplomski (specijalnost fotogrametrija) završio je 1990. Asistent je u S. I. Jastrebarsko. Prvo radno mjesto nakon diplomiranja bilo mu je pripravničke u S. G. Varaždin (od 16. XI. 81.). Od mjeseca srpnja 1983. radio je na poslovima taksacije pa je 1.2.1986. postao samostalni taksator u Službi za uređivanje šuma S. G. Varaždin. Od 1.1.1991. postao je sef Odjela za uređivanje šuma Uprave šuma Koprivnica J. P. "Hrvatske šume". 1.2.1993. zaposlio se u S. I. Jastrebarsko u Odjelu za tipologiju šuma na poslovima uređivanja šuma.
 Sudjelovao je na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu (YUGRAF 90, ČAD - FORUM 93, Stubičke Toplice ´93, N. P. Paklenica ´94).
 Član je HŠD.

1Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu Donje Međimurje, (izvanredna revizija), Varaždin 1984.
2Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Sjeverna Ivančica", (s. Videc, D.), (izvanredna revizija), Varaždin 1984.
3Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Varaždinbreg", (redovna revizija), Varaždin 1986.
4Šumsko gospodarska osnova za Varaždinsko-međimursko gospodarsko područje, (s Videc, D. i dr.), Varaždin 1986.
5Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Sjeverna Ivančica", (redovna revizija), Varaždin 1987.
6Neki aspekti uređivanja privatnih šuma u Varaždinsko-međimurskom šumsko gospodarskom području, (stručni ispit), Varaždin 1988.
7Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Željeznica", (redovna revizija), Varaždin 1988.
8Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Lijepa gorica", (redovna revizija), Varaždin 1989.
9Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Pahinsko", Varaždin 1989.
10Primjena računske grafike u šumarstvu, (s Martinez, V.), Automatika, 31 (1-2) Zagreb 1990, s. 399-406.
11Godišnji plan gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Križančija", Varaždin 1992.
12Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Pahinsko", (izvanredna revizija), Varaždin 1992.
13Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Trakočćan" (rukopis izvanredne revizije), (s. Meštrović, S. & Matić, S.), Varaždin 1992.
14Marijan Benko, 1993: Procjena taksacijskih elemenata sastojina na infracrvenim kolornim aerosnimcima. GŠP vol. 29 s. 199
15Uspostava geografskog informacijskog sustava za Nacionalni park Risnjak kao dijela programa zaštićenih područja Hrvatske, Savjetovanje u povodu 40-godis-njice osnutka i rada Nacionalnog parka Risnjak, Crni Lug, 16-17. IX. 1993. (s Ananić, M. i dr.)
16Novi pristup istraživanjima nacionalnih parkova na primjeru N. P. Risnjak. Savjetovanje "Znanstvenoistraživački rad i razvoj šumarstva Hrvatske", Stubičke Toplice, 3-5. XI. 1993.
17Međunarodni skup o razvoju i primjeni kompjuterskog sustava 12-16. V. 1993, Zagreb.
18Normativni model klasifikacije ekološko - okolišnih funkcija tipova šuma (OEFT), (s Krznar, A. i dr.). Savjetovanje "Znanstvenoistraživački rad i razvoj šumarstva Hrvatske, Stub. Toplice, 3-5. XI. 1993.
19Tipologija šuma jučer, danas, sutra, (s Martinović, J. i dr.). Savjetovanje "Znanstvenoistraživački rad i razvoj šumarstva Hrvatske", Stub. Toplice, 3-5. XI. 1993.
20Utjecaj horizontalne projekcije širine krošanja hrasta lužnjaka na debljinski prirast, (Novotny, V. i dr.), Savjetovanje "Znanstvenoistraživački rad i razvoj šumarstva Hrvatske", Stub. Toplice, 3-5. X1. 1993.
21Utjecaj retencije Drežničko polje na šume gospodarskih jedinica "Čungar" i "Crni vrh" (s Lindić, V. i dr.), Zagreb 1993.
22Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Križančija", (s Grahovac-Tremski, M.), Varaždin 1993.
23Primjena GIS tehnologije pri razvrstavanju šuma Hrvatske za potrebe sjemenarstva, (s Kusan, V. & Lindić, V.), CADFORUM ´93, Zbornik radova, s. 77-85.
24Procjena taksacijskih elemenata sastojina na infracrvenim kolornim aerosnimkama, GŠP, 29, Zagreb 1993 s. 199-274.
25Satelitske snimke kao sastavni dio GIS-a šumarstva, (s Kusan, V. & Kalafadžić, Z, ) Radovi, vol. 28, 8. I., Jastrebarsko 1993., s. 225-234.
26Benko, M., 1993: Način gospodarenja šumama G. J. »Trakošćan«. Š.L. 11-12, s.507 PDF
27Novi pristup istraživanjima nacionalnih parkova, (s Krznar, M. & Vrbek, B.), Simpozij u povodu 45. godišnjice N. P. Paklenica, Starigrad-Paklenica, 19-22. X. 1994.
28Utjecaj horizontalne projekcije širine krošanja hrasta lužnjaka na debljinski prirast, (s Novotny, V. i dr.), Radovi, vol. 29, S. I., Jastrebarsko 1994, s. 137-150.
29Balenović, I., H. Marjanović, M. Benko, 2010: Primjena aerosnimaka u uređivanju šuma u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.623 pdf
30Benko,M., I. Balenović, 2011: Prošlost, sadašnjost i budućnost primjene metoda daljinskih istraživanja pri inventuri šuma u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.* pdf
31Miroslav BENKO, 2016: VLADIMIR MALEZ (1939–2016). Š.L. 9-10, s.531 PDF
32Miroslav Benko, 2020: Sustavna praćenja konverzije sadnicama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea L.) s obzirom na različit način sadnje. Š.L. 9-10, s.485 pdf

nedeterminirano:
33Znanstveni radovi i savjetovanja
34Stručni radovi
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM