HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8783
ime B., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8783)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1992.
diplomirao22. 11. 1993.

član HŠD ogranak
Požega

1994

uređivanje šuma

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stjepana, kvalificiranog elektrozavarivača. Majka mu je domaćica. Srednju šumarsku školu pohađao je i završio u Karlovcu 1985. g.
 Šumarstvo je upisao na Š.F. u Zagrebu 1.10.1985. g. Diplomirao je 22.11.1993. iz uređivanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Odnos trenda debljinskog prirasta sušaca i zdravih stabala hrasta kitnjaka u Odjelu 8 G. J. Sjeverna Babja gora".

Od 1994. godine zaposlen u UŠP Požega gdje do 1997. godine obavlja poslove pomoćnika taksatora i taksatora u Odjelu za uređivanje šuma. Od 1997. godine zbog potrebe posla premješten u Šumariju Kamenska gdje obavlja poslove revirnika do 2004. godine. Od 2004. godine zbog potrebe posla vraćen u Odjel za uređivanje šuma na radno mjesto samostalnog taksatora.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM