HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8792
ime B., Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8792)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1968.
diplomirao1969.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1971

Umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Slavice r. Miklošević. Hrvat, rimokatoličke vjere. Živi u Vinkovcima. Roditelji su mu poljodjelci. Osnovnu je školu pohađao i završio u Vukovaru 1960., a Gimnaziju u Vinkovcima 1964. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je 1969. g. Na poljoprivrednom fakultetu u Osijeku upisao je postdiplomski studij iz lovstva i zaštite prirode, odslušao četiri semestra i položio veći broj ispita.
 Poslije završenog pripravničkog staža 1970. g. u Šumariji Vrbanja radio je u Šumariji Lipovac do 1972. g. kao inženjer operative. Zatim je zaposlen sve do 1976. kao rukovodilac obračunske jedinice uzgoja u istoj Šumariji. Od 1976. do 1984. g. bio je upravitelj Šumarije Lipovac, a nakon toga do 1990. g. direktor je OOUR-a Iskorišćivanje šuma u Šumariji Otok.
 Od 1991. zaposlen je u Upravi šuma Vinkovci na mjestu stručnog suradnika za iskorišćivanje šuma. Pri Lovačkom savezu i bivšoj općini Vinkovci radio je elaborate o bonitiranju lovišta i veći broj lovno-gospodarskih osnova.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM