HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8795
ime B., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8795)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1989.
diplomirao15. 3. 1990.

član HŠD ogranak
Nova Gradiška

1996

stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Slavka. Hrvatske nacionalnosti. Potječe iz obrtničke obitelji. Otac mu je bio stolar, a majka krojačica. Srednju šumarsku školu završio je u Novoj Gradiški, a šumarstvo je upisao na Š.F. u Zagrebu 1.10.1981. g.
 Diplomirao je 15.3.1990. g. iz kolegija Šumska transportna sredstva. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Investicijski program izgradnje i održavanja šumskih prometnica za Šumariju Nova Gradiška u periodu 1987.-1996. ".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM