HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8796
ime B., Darko
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8796)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1980.
diplomirao1981.
magistrirao2004.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1981.Šumarija Vukovar
trenutno, od2. 2004.Hrvatske šume Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Vinkovci

01.01.2016

HŠ - Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva

 Rođen je 1.veljače 1957. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu završio je u Otoku, a gimnaziju u Vinkovcima. Godine 1981. diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 Po završetku studija iste godine zaposlio se kao pripravnik u Šumskom gospodarstvu "Hrast" Vinkovci, Šumarija Vukovar. Stručni magistarski rad s temom "Lovno-turistička valorizacija lovišta Spačva Sjever"obranio je 1986. godine na Šumarskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. U Šumariji Lipovac radio je do 1990. godine na poslovima inženjera operative i stručnog suradnika za iskorištavanje šuma. Godine 1990. imenovan je za direktora OOUR-a za iskorištavanje šuma, šumarije Otok. Nakon gašenja OOUR-a postavljen je za upravitelja Šumarije Otok. Na ovome radnom mjestu nalazi se do 1995. godine, u vremenu trajanja agresije na RH. U doba najžešćih ratnih zbivanja na tome području bio je aktivan i kao branitelj, pripadnik 109 brigade HV-e. 1995. godine imenovan je za rukovoditelja Proizvodnog odjela u Upravi šuma Vinkovci. Nedugo zatim izabran je za člana upravnog odbora javnog poduzeća Hrvatske šume p.o. Zagreb. U jesen 1996. imenovan je upraviteljem Uprave šuma Vinkovci. Nakon toga mandata, do veljače 2004.godine radi u Službi interne revizije i kontrole u direkciji Hrvatskih šuma.
 U veljači 2004.godine imenovan je predsjednikom Uprave, te kasnije direktorom Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb.
 Magistarski rad iz znanstvenoga područja biotehnoloških znanosti pod naslovom Istraživanje posljedica agresije na RH u razdoblju 1991-1995. na lovno gospodarenje Spačvanskog bazena i mjere sanacije obranio je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 2004. godine.
 Oženjen je i otac je troje djece.

1Beuk, D., 2004: Gubici krupne divljači u spačvanskom bazenu kao posljedica agresije na Republiku Hrvatsku. Š.L. 11-12, s.609 pdf
2Beuk, D., 2005: Učinci agresije na Republiku Hrvatsku na divljač i lovno gospodarenje ograđenim uzgajalištem Kunjevci. Š.L. 1-2, s.29 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Raguž, D.: Mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum.; ŠL 9-10/2004., s. 579
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 RAGUŽ, Dominik: Mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum., ŠL 9-10/2004, s.579 PDF
 GRUBEŠIĆ, Marijan: Dr. sc. Darko Beuk, ŠL 9-10/2012, s.536 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM