HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8805
ime B., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8805)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1929.
diplomirao13. 2. 1930.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Studirao je na Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. god. 1928.-29., a diplomirao 13.2.1930. g.
 U službu je stupio 9.5.1932. g. kao šumarski vježbenik u Direkciji šuma u čačku. Nakon sloma Jugoslavije 1941. godine prelazi u Hrvatsku. U toku II. svjetskog rata bio je zaposlen u Gospiću i član HŠD. Godine 1950. dolazi za upravitelja Šumarije u Hvaru, gdje ostaje do kraja radnog vijeka.
 Osim praktičnog rada, napisao je i nekoliko zapaženih stručnih članaka koje je objavljivao u Šum. listu.

1Ing. B. Bićanić, 1953: O cilju šumskog gospodarstva i o njegovoj realizaciji. Š.L. 4-5, s.172 PDF
2Ing. B. Bićanić, 1953: Šumska taksa i diferencijalna renta u šumarstvu NRH. Š.L. 12, s.517 PDF
3Bićanić ing. B., 1955: Prirodne snage i realizacija cilja šumskog gospodarstva. Š.L. 3-4, s.85 PDF
4Bićanić ing. Branko, 1955: Korisnost smolarenja u Dalmaciji. Š.L. 5-6, s.184 PDF
5Bićanić B., 1959: Potrajnost smolarenja u Dalmaciji (Uređenje borovih šuma). Š.L. 6-7, s.204 PDF
6Bićanić Branko, 1960: Šumska taksa za smolu i ekonomska opravdanost smolarenja. Š.L. 3-4, s.85 PDF
7Ing. Branko Bićanić, 1961: O cilju gospodarenja šumama na nižim položajima mediteranske zone Dalmacije i njegovom ostvarenju. Š.L. 5-6, s.205 PDF
8Ing. B. Bićanić, 1961: O utjecaju položaja stabala za smolarenje i broja bjeljenica na ekonomičnost i rentabilnost smolarenja. Š.L. 11-12, s.425 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 7, 37, 115.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM