HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8810
ime B., Jovan
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8810)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1923.
diplomirao7. 4. 1924.

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu u trajanju od osam semestara. Apsolvirao je škol. g. 1922.-23., a diplomirao na Gospodarsko-šumarskom odjelu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 7.4.1924. g.
 Zaposlio se u struci 23.4.1924. g. Najduže je radio u Direkciji šuma Sarajevo.

 Borošić, J.: SIS, s. 6, 45, 94.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM