HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8821
ime B., Vjekoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1935.
djelovao Bjelovar

 Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1934.-1935. U toku NDH radio je u Bjelovaru. Bio je član HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM