HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8824
ime B., Darko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8824)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao1994.

član HŠD ogranak
Zagreb

2012

HŠ Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin dr. Božidara, liječnika i majke Nade, r. Prodanović, med. sestre. Hrvat, katolik. Osnovnu školu završio je u Bjelovaru 1983., a u COUO u Bjelovaru završio je odgojno-obrazovno usmjerenje 1987. g.
 Studij je upisao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1994. g.
 G. 1995. upisao je poslijediplomski studij na Š.F. u Zagrebu na Odsjeku drvne-tehnologije, specijalnost - znanost o drvu, uz potporu D. I. "česma" d. d. Bjelovar, u kojem poduzeću se zaposlio i nakon pripravničkog staža dobio stalno zaposlenje kao rukovoditelj nabave sirovine, te nabave repromaterijala.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM