HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8832
ime BJELOBABA, Dane
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8832)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1935.Drenov Klanjac /Hrvatska/
niže obr.1952.Otočac
srednje obr.1956.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1960.ŠF
diplomirao3. 1. 1962.ŠF
magistrirao1985.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1963.Šumarija Križevci
1. 9. 1975.Šumarija Bjelovarupravitelj
1983.ŠG Mojica Birta Bjelovarrukoviditelj, direktor OOUR-a
1991.UŠ Bjelovarsavjetnik
1. 12. 1992.Šumarija Suhopoljerevirnik
umirovljen1. 2. 1993.
umro25. 1. 2015. Osnovnu školu završio u Otočcu 1952., a Srednju šumarsku školu u Karlovcu 1956. Školske godine 1956/57 upisao studij na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je apsolvirao 1959/60, a diplomirao na već osamostaljenom Šumarskom fakultetu 3. siječnja 1962. godine.

Poslijediplomski studij upisao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu iz znanstvenog područja: iskorištavanje šuma. Magistrirao je 1985. godine izradivši i obranivši magistarski rad pod naslovom „Komparativno ispitivanje privlačenja tehničke oblovine traktorima u nizini i u prigorju na području Šumskog gospodarstva Mojica Birta, Bjelovar", u kojem je istraživao problematiku privlačenja drva utvrđujući koji traktor i koje metode rada u određenim prilikama imaju prednost.
 Radio je u Šumariji Križevci na uzgajanju šuma šest godina, te šest godina na iskorištavanju šuma.
Dana 1. rujna 1975. premješten je u Šumariju Bjelovar na mjesto upravitelja Šumarije.

Godine 1983. godine raspoređen je na mjesto rukovodioca Proizvodno-komercijalno - razvojnog sektora, a nakon restrukturiranja šumskih gospodarstava, postavljenje na radno mjesto direktora OOUR-a Iskorištavanje šuma u Šumskom gospodarstvu Mojica Birta, Bjelovar.

Na radno mjesto savjetnika za iskorištavanje šuma raspoređen je 1991. godine.

Dana 1. prosinca 1992. raspoređen je na radne zadatke revimika u Šumariju Suhopolje, a 1. veljače 1993. odlazi u invalidsku mirovinu.
 Tijekom radnoga vijeka bio je dva puta zastupnikom u hrvatskom Saboru, odradivši jedan mandat u SRH i drugi za prvog saziva Sabora u RH.


 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KAUZLARIĆ, Đuro: Mr. sc. DANE BJELOBABA, dipl. ing. šum. (1934–2015), ŠL 1-2/2015, s.114 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM