HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8836
ime BLAŠKOVIĆ, Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8836)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 1. 1966.Ogulin
apsolvirao1989.
diplomirao9. 3. 1990.
karijera1990.Šumarija Ogulin
1. 7. 1992.Šumarija Josipdol
2000.UŠ Ogulin
umro29. 8. 2005.Ogulin

 Sin Tome i Danice r. Sušanj. Hrvat, katolik. Potječe iz obrtničke obitelji (otac stolar, majka domaćica). Osnovnu je školu završio u Ogulinu 1980. g., a srednju u CUO "Vladimir Bakarić" (matematičko-informaticki smjer) u Ogulinu 1984.
 Šumarski je fakultet upisao u Zagrebu. Diplomirao je šumarstvo 9.3.1990. godine. Nakon diplomiranja bio je pripravnik u Upravi šuma Ogulin i Šumariji Ogulin - 1991. Iste godine počeo je raditi na radnom mjestu revirnika u istoj šumariji. Od 1.7.1992. g. premješten je na radno mjesto upravitelja Šumarije Josipdol. Godine 2000.postaje voditelj Uprave šuma Ogulin i tu dužnost obavlja do 2004. od kada radi kao stručni suradnik za unutarnji nadzor.
 Preminuo je, nakon duge i teške bolesti u četrdesetoj godini života.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM