HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8838
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8838)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao1962.

 Sin Franje i Staze, r. Drenjančević. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Viškovcima 1948. g., a gimnaziju u Puli 1956. g.
 Diplomirao je na Š.F. u Zagrebu 1962. g. Pripravnički staž obavio je u Šumariji Đakovo, Š. G. Osijek (1.1.1964.-31. 12. 1964.). Nakon toga prelazi na radno mjesto rukovoditelja u ekonomskoj jedinici Drenje u Šumariji Đakovo (do 31.12.1970.), a zatim prelazi na mjesto referenta za iskorišćivanje šuma u Šumariji Đakovo (1.1.1971.-31.12.1974.). Slijedeće radno mjesto bilo mu je u "Šumatransu" Osijek, pogon za mehanizaciju i transport. Bio je upravitelj do kraja 1983. g., a tada prelazi na mjesto direktora u OOUR "Drvo" Osijek (Šumarija Osijek i Valpovo) (1.1.1984.-31.12.1990.)
 Od 1.1.1991. g. komercijalni je referent u Upravi šuma Osijek. Živi u Osijeku.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM