HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8842
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8842)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao1983.

član HŠD ogranak
Požega

1983

uprava šuma Požega

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mirka i Drage r. Podnar. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu zavšio u Brestovcu 1972. godine, a srednju u Osijeku 1976. g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 1983. g. Dosad bio je zaposlen u Odjelu za uređivanje šuma. Bio je referent za iskorišćivanje Šumarije Kutjevo, zatim referent za iskorišćivanje šuma Šumarije Kamenska i stručni suradnik za mehanizaciju u Požegi. Upravitelj je šumarije Kamenska.
 Prisustvovao je savjetovanjima i stručnim skupovima na Brijunima i na Š.F. Sveučilišta u Zagrebu. Društveno - politički je aktivan. Npr. bio je predsjednik Općinskog vijeća Brestovac. Živi u Požegi.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM