HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8844
ime B., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8844)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1989.
diplomirao2. 4. 1990.

 Sin Franje. Hrvat. Otac mu je bio trgovac, a majka nastavnica. Srednju šumarsku školu završio je u Vinkovcima, a studij šumarstva upisao je na Š.F. Sveučilišta u Zagrebu 1.10.1985. g.
 Diplomirao je 2.4.1990. g. iz područja uzgajanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad "Sukcesija šumske vegetacije na primjenu trajne plohe br. 3 u predjelu Mikanovački pašnjak".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM