HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8852
ime B., Andrija
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. drv. ind.
      izv. profesor Tehnologije finalnih proizvoda


lokacija

apsolvirao1974.
diplomirao1975.
magistrirao1986.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1993.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Hrvat. Katolik. Potječe iz obrtničke obitelji: otac mu je ener-getičar, a majka trgovkinja. Osnovnu je školu završio u Zagrebu 1964., a Drvnotehničku školu "Jurica Ribar" u Zagrebu 1968. g.
 Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1975. g. Postdiplomski je završio isto na Š.F. 1986. g. Izradio je i obranio magistarski rad pod naslovom "Istraživanje tehnologije pročelja iz masivnog drva kod namještaja za pohranu". Godine 1993. obranio je na Š.F. u Zagrebu doktorsku disertaciju iz područja lijepljenje drva pod naslovom "Modifikacija površine bukovine radi poboljšanja lijepljenja".
 Nakon vojnog roka zaposlio se u Exportdrvu, u kojem je od 1977. do 1980. obavljao tehničko-komercijalne poslove, i tako obišao i upoznao većinu finalnih pogona drvne industrije Hrvatske. Bio je na višemjesečnom usavršavanju u SAD-u. Od 1981. godine radi na Šum. fakultetu u Zagrebu, gdje je započeo kao asistent za predmet Tehnologija finalnih proizvoda. Od tada sudjeluje u nastavi predmeta Tehnologija finalnih proizvoda, Tehnologija drvnih proizvoda za građevinarstvo, Tehnologija proizvodnje namještaja i Površinska obrada drva. Radi na znanstvenoistraživačkim projektima Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji i neposredno surađuje s gospodarstvom. Sudjeluje u nastavi predmeta Tehnologija proizvoda iz drva na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
 Sudjelovao je aktivno i pasivno na većem broju znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.
 Škol. god. 2000/2001. i 2001/2002. bio je prodekan na Šum. fakultetu u Zagrebu zadužen za DT odjel. Glavni je urednik ovoga Hrvatskog leksikona drvnih tehnologa.
 Dugogodišnji je član Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije.

1Komparativno ispitivanje Čvrstoće i trajnosti spojeva u proizvodima za građevinarstvo, (s Grbac, I. i dr.). Drvna industrija 32, 7-8, 1981, Zagreb, s. 183-190.
2Poboljšana linija za površinsku obradu ploča lakovima i oblaganje folijama. Drvna industrija, 33, 7-8, 1982., Zagreb, s. 175-176.
3Numerički upravljani strojevi za obradu drva. Ibid., s. 187-188.
4Numerički upravljani (NC i CNC) strojevi. Ibid., 34, 9-10, Zagreb, s. 253-255.
5Tehnologija unutrašnjeg transporta u DIP Ogulin, (s Tkalec, S.). Idejni projekt. ZIDI, Šumarski fakultet, Zagreb, 1983, s. 1-22.
6Pomoćne radionice u DIP Ogulin, (s Tkalec, S.). Idejni projekt. ZIDI, Šumarski fakultet, Zagreb, 1983, s. 1-5.
7Proces brušenja u proizvodnji pločastog namještaja, (s Grbac, I.). Ibidem, 34, 3, 1983., Zagreb, s. 53-58.
8Optimizacija obrade pločastih furniranih sklopova, (s. Grbac, I.). Bilten ZIDI, 11, 7, 1983., Zagreb, s. 79-100.
9Optimizacija procesa lijepljenja ploča iz masivnog drva u proizvodnji namještaja, (s Ljuljka, B. i dr.). Bilten ZIDI, 12, 4, 1984., Zagreb, s. 1-50.
10Neki problemi tehnologije namještaja iz masivne bukovine, (s Grbac, I.). Zbornik radova Kolokvij o bukvi", Velika kod Požege, 1984., s. 125-133.
11Lijepljenje u razvoju pokućstva iz masivnog drva, (s. Ljuljka, B.). Zbornik radova Istraživanje, razvoj i kvaliteta proizvoda", Osijek, 1984., s 243-260.
12Istraživanje unutarnjih naprezanja u sljubnicama pri širinskom lijepljenju masivnog drva. Savjetovanje o razvoju finalne proizvodnje, Živinice, 1985., s. 37-46.
13Istraživanje tehnologije pročelja iz masivnog drva kod namještaja za pohranu, magistarski rad. Šumarski fakultet u Zagrebu, 1986., s. 1-X.
14Lijepljenje bukovine i jelovine aktiviranjem površine sljubnica natrij-hidro-ksidom uz primjenu punila na bazi lig-nina, (s Turkulin, H. i dr.). Drvna industrija, 38, 3-4, 1987., Zagreb, s. 51-58.
15Značaj i mjerenje zaostalih naprezanja u lijepljenim konstrukcijama od drva, (sa Goja, S.). Zbornik radova "Prvo savjetovanje o ljepilima i lijepljenju drva, Tuheljske toplice, 1987., s. 364-374.
16Novi materijali u tehnici lijepljenja i metode njihovog ispitivanja, (s Ljuljka, B. i Grbac, I.). Bilten ZIDI, 17. I. 1989., Zagreb, s. 13-16.
17Problem markiranja sljubnica kod lijepljenja masivnog drva, (s Ljuljka, B.). Zbornik radova Drugo savjetovanje o ljepilima i lijepljenju drva, Tuheljske toplice, 1989., s. 122-135.
18Modifikacija površine drva radi boljeg lijepljenja. Drvna industrija, 41, 5-6, 1990., Zagreb, s. 85-91.
19Istraživanje novih procesa lijepljenja drva. Zbornik radova Razvoj i perspektive finalne obrade drva, Zagrebački velesajam, Zagreb, 1991., s. 73-79.
20Modifikationen der Holzoberflache zur Verbesserung der Verleimung, Holz als Roh-und Werkstoff, 49(1991), 7/8, 271-275.
21Roh-und Werkstoff 49, 7-8, München, 1991., s. 271-275.
22Trendovi razvoja drvene građevne stolarije u Europi, (s Turkulin, H.). Zbornik radova sa znanstveno-stručnog savjetovanja "Ambienta", Zagrebački velesajam, Zagreb, 1992.
23Lijepljenje jelovine ligninskim ljepilom klasičnim i VF postupkom, (s Jirouš-Rajković, V. i dr.). Drvna industrija, 43, 3, 1992., Zagreb, s. 87-91.
24Modifikacija površine bukovine radi poboljšanja lijepljenja, disertacija. Šumarski fakultet u Zagrebu, 1993., s. 1-X
25Kvašenje drva i adhezija. Ibidem, 44, 4, 1993., Zagreb, s. 139-143.
26Optimizacija izbora materijala i postupaka pri lijepljenju i površinskoj obradi, (s Jirouš-Rajković, V. i dr.). Zbornik radova sa znanstveno-stručnog savjetovanja "Uključivanje znanosti u gospodarski sustav prerade drva u Hrvatskoj", Novi Vinodolski, 1994., s. 63-67.
27Utjecaj ljepila i režima lijepljenja na kvalitetu proizvoda, Međunarodno savjetovanje Osiguranje i upravljanje kvalitetom, Zbornik radova, 87-91, Opatija, 1995.
28Work of adhesion as a criterion for determination of optimum surface tension in adhesives, Drvna industrija, 46(1995), 4, 187-194.
29Kut kvašenja i adhezija (sa B.Ljuljka), savjetovanje Društva plastičara i gumaraca, Zbornik radova, 206-209, Zagrebacki velesajam, 1995.
30Improving the Glued Joint Strength by Modifying the Beechwood (Fagus sylvatica L.) with Gamma Rays (s I. Grbac), Drvna industrija, 47(1996), 2, 68-73.
31Methods for Testing the Resistance of Wood Hotmelt Adhesives to Temperature Changes and Weathering (sa B. Ljuljka), Drvna industrija, 47(1996), 3, 108-113.
32Boris Ljuljka, Andrija Bogner, Ivica Grbac, Vlatka Jirouš-Rajković, 2001: Obrada i uporaba jelovine. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 751
33HRVATSKI LEKSIKON DRVNIH TEHNOLOGA; TUTIZ LEKSIKA, ZAGREB 2002. BIB
34Andrija Bogner, Ivica Grbac, Želimir Ivelić, Vlatka Jirouš-Rajković, Boris Ljuljka, 2003: Obrada i uporaba bukovine. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 721

nedeterminirano:
35Znanstveni radovi
36Kvalifikacijski radovi
37Stručni radovi
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM