HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8857
ime BÖHM, Aleksandar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8857)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen4. 10. 1928.Celje /Slovenija/
umro24. 6. 1961. Gimnaziju je završio u Slavonskom Brodu i Zemunu.
 U Zemunu je završio i Šumarski fakultet 1951. g.
 Još za vrijeme studija zanimao se za fitopatologiju, pa je, završivši studij, ostao kod prof. Josifovića dvije godine na specijalizaciji.
 God. 1955. dolazi u Institut za šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu, gdje radi na zaštiti šuma u NRH.
 Iz zdravstvenih razloga odlazi na rad u praksu na kotarsku upravu za šumarstvo u Novu Goricu kao referent za zaštitu i uzgoj šuma.
 Početkom 1959. g, izabran je za asistenta u Zavodu za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu za predmet fitopatologiju. Na toj je dužnosti ostao do svoje nenadane smrti.
 U god. 1960. bio je na tromjesečnoj specijalizaciji u Njemačkoj.
 Ing. A. Böhm napisao je i objavio niz znanstvenih i stručnih radova.
 Istraživao je primjenu herbicida u šumarstvu, pa je zaslužan za uvođenje novih metoda borbe protiv korova u šumarstvu.
 Posvetio se i proučavanju brijesta. Želio je utvrditi jesu li brijestovi u spačvanskom bazenu otporni na holandsku bolest.
 Prerana smrt prekinula je njegova nastojanja i planove.
 Ing. A. Böhm bio je član HŠD.

1Suzbijanje korova u šumarstvu. Ibid., s. 407-408.
2O problemu raka kestenove kore. Obavijesti Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH 4, 1955., Zagreb, s. 29-34.
3O mogućnosti procjene učešća obojene srži u dubećem stablu poljskog jasena u šumama bosutskog bazena, (s J. Erdeši). Šumarstvo VIII, 12., Beograd, 1955., s. 757-764.
4Važnije gljivične i bakterijske bolesti topola (simptomi bolesti i mjere borbe), (s J. Erdeši). Bilten, 8., Zagreb, 1956.
5Dothichiza populea Sacc. et Br. kao uzročnik propadanja topola s posebnim osvrtom na jaku zarazu u proljeće 1956. u Hrvatskoj. Š.L. 1957., s. 13-30.
6Ing. Aleksandar Böhm, 1956: Konferencija o raku kestenove kore. Š.L. 7-8, s.248 PDF
7Ing. A. Böhm, 1957: Dothichiza populea Sacc. et Br. kao uzročnik propadanja topola s posebnim osvrtom na jaku zarazu u proljeće 1956 u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.13 PDF
8Böhm A., 1959: Diplodia pinea (Desm.) Kickx, uzročnik sušenja sadnica bora. Š.L. 1-3, s.48 PDF
9Kišpatić Josip, Böhm Aleksandar, 1960: Mogućnost primjene herbicida u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.137 PDF
10Böhm Aleksandar, 1960: Suzbijanje korova u šumarstvu. Š.L. 11-12, s.407 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960., Š.F., Zagreb, 1963., s. 168, 407.
 Kišpatić, J.: Ing. Aleksandar Böhm (nekrolog). Š.L. 7-8, 1961., s. 320.
 Kauders, A.: Šumarska bibliografija I.
 Vise autora: Šumarski institut Jastrebarsko 1945-1985. Monografija, Zagreb, 1986., s. 75., 117., 131-132.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KIŠPATIĆ, Josip: Ing. Aleksandar Böhm, ŠL 7-8/1961, s.320 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM