HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8858
ime BÖHM, Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8858)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 6. 1922.Ogulin
apsolvirao1947.
diplomirao1948.
umro14. 11. 2006.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Zvonimira i Zore r. Penka. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio bankovni i financijski inspektor. Osnovnu je školu završio u Zagrebu 1933. g., a III. mušku realnu gimnaziju također u Zagrebu 1941. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1948. g.
 Poslije diplomiranja (1949.) bio je šumarski pripravnik u Šumariji Gerovo u Gorskom Kotaru. Naredne godine (1950.) zaposlio se u Šum. gospodarstvu Bitoraj - Delnice. Od 1951. do 1953. g. bio je upravitelj Šumarije u Mrkoplju, a zatim od 1953. do 1959. upravitelj Šumarije Fužine. Od 1959. do 1971. god. bio je direktor N. P. Plitvička jezera. God. 1971. postavljen je za stručnog referenta i savjetnika u Republičkom zavodu za zaštitu prirode u Zagrebu. Na tom je mjestu ostao do umirovljenja -1977. g.
 U tijeku radnog vijeka prisustvovao je i sudjelovao u radu brojnih europskih kongresa i skupova zaštite prirode. Bio je stručni suradnik u brojnim općinskim, regionalnim i republičkim prostornim planovima Hrvatske, za siru problematiku zaštite okoliša te za područje zaštite prirode i šumarstva (publicirano). U vremenu od 1978.-1983. vodio je sektor zaštite prirode i ekologije kopna jadranske regije bivše Jugoslavije u međunarodnom projektu "Jadran III" (publicirano kao izdanje Sekretarijata 1984.-hrvatski i engleski). Izradio je kartu ekološke namjene prostora na kršu (Land - use) u mjerilu 1: 100. 000. Sačinio je i vodoprivrednu osnovu Zagreba - prikaz stanja i opća problematika kopnenih i vodnih ekosustava (šume i šljunčare zagrebačkog područja), (publicirano).
 Izradio je prostorne planove i koncepcije planova nacionalnih parkova i parkova prirode za oblast šumarstva i zaštite prirode -Plitvička jezera, Risnjak, Medvednica, Velebit i dr. (publicirano).
 Izučavao je i probleme zaštite prirodnih biotopa te šuma, biljnih i životinjskih vrsta u arealu velikih hidrotehničkih i agromeliorativnih zahvata (Črnec - polje, Lonjsko polje), publicirala "Vodoprivreda" Zagreb.

1D. Böhm , 1978: Prilog proučavanju procesa prirodne obnove šuma u Jadranskoj regiji Jugoslavije. Š.L. 1-3, s.67 PDF
2Böhm, D., 1979: Stav zaštite prirode u pogledu načina gospodarenja prebornim šumama. Š.L. 11-12, s.599 PDF
3Böhm, D., 1983: Zaštita prirode u Kini. Š.L. 5-6, s.283 PDF
4Böhm, D., 1984: Kisele kiše — gorući svjetski problem. Š.L. 1-2, s.88 PDF
5Böhm, D., 1984: Proslava 30-godišnjice Nacionalnog parka »Risnjak«. Š.L. 3-4, s.176 PDF
6Böhm, D., 1997: Aktualni problem zaštite i očuvanja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Š.L. 3-4, s.161 pdf
7Böhm, D., 2000: Regresije u akvatoriju nacionalnog parka Plitvička jezera. Š.L. 3-4, s.197 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 RAJKOVIĆ, Vladimir: Dragutin Böhm (1922–2006), ŠL 1-2/2007, s.103 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM