HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8870
ime BOMBELLES, Marko grof
zvanje
zanimanje     
grof, dugogodišnji predsjednik Hrv. slav. šumarskoga društva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8870)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 10. 1858.Opeka /Vinica/
umro8. 9. 1912.Opeka /Vinica/
dodatne listepredsjednici HŠD 
 Sin je grofa Marka i grofice Ferdinande, r. Drašković.
 Nakon dovršenih vojnih studija služio je najprije kao poručnik kod kr. ug. 10. domobranske husarske pukovnije, a onda je poduzeo putovanja po inozemstvu i vratio se krcat znanjem i pun inicijative, koju je nakon povratka počeo provoditi u praksu, posvetivši se gospodarskom radu.
 G. 1883. podijeljena mu je čast carskoga komornika, a 1901. g. izabran je za narodnog zastupnika u Hrvatski sabor kojemu je pripadao do 1906. g.
 Car Franjo Josip u znak priznanja i zasluga podijelio je grofu Bombellesu dostojanstvo tajnoga savjetnika.
 Živio je na prostranom imanju oko Vinice i Zelendvora, gdje je bilo raznovrsne divljaci pa se zanimao za lov. Posjećivale su ga i mnoge istaknute ličnosti pa čak i prijestolonasljednik Franjo Ferdinand.
 "Na ovome vlastelinstvu (Zelendvor-Opeka) je Marko grof Bombelles uz svog šumarnika Pavla Wittmanna podignuo upravo odlično lovstvo na sve vrste divljači", (S. Belošević).
 Osnivač je poznatog i zakonom zaštićenog arboretuma Opeka — Vinica nedaleko od Varaždina.
 U javnom životu djelovao je mnogostrano i uspješno, nastojeći stranom svijetu prikazati duševni i materijalni razvoj i napredak hrvatskoga naroda. O tome nastojanju njegovu najbolji je dokaz upravo sjajni hrvatski odjel na bivšoj jubilarnoj izložbi u Budimpešti.
 Hrvatsko šumarstvo zahvalno mu je za dio svoga napretka. Predsjednikom društva izabran je na Glavnoj skupštini 28. kolovoza 1896., da bi ostao na toj funkciji sve do smrti punih 16 godina, čime je nedvojbeno najdugovječniji predsjednik. HŠD mu duguje naročitu hvalu za njegovo živo zauzimanje oko izgradnje i osnutka Šumarskog doma u Zagrebu, kojeg je osobno i otvorio 20. listopada 1898. godine.

 
 
 Belošević, S.: Povijest Županije varaždinske i slobodnog kraljevskog grada Varaždina, IV. kotar Varaždin donjopoljski. 1922., s. 106-109.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Marko grof Bombelles (Sa slikom), ŠL 3/1911, s.81 PDF
 ***: † Marko grof Bombelles., ŠL 10/1912, s.373 PDF
 

  Sin grofa Marka i grofice Ferdinande, r. Drašković rođen je 26. listopada 1858. u dvorcu Opeka u Vinici. Nakon dovršenih vojnih studija služio je neko vrijeme kod domobranske husarske pukovnije, a onda je poduzeo putovanja po inozemstvu i vratio se krcat znanjem i pun inicijative, koju je nakon povratka počeo provoditi u praksu, posvetivši se gospodarskom radu. Carski je komornik a od 1901. i narodni zastupnik u Hrvatskom saboru.
Na svome se vlastelinstvu oko Vinice i Zelendvora, uz pomoć vlastelinskog šumara Pavla Wittmanna, bavio šumarstvom, a naročito vrhunskim lovstvom, a oko dvorca podigao je danas zakonom zaštićen arboretum Opeke. Djelovao je mnogostrano i uspješno, nastojeći stranom svijetu prikazati duševni i materijalni razvoj i napredak hrvatskoga naroda, što je kulminiralo upravo sjajnim hrvatskim odjelom na milenijskoj izložbi u Budimpešti.
Predsjednikom Hrvatskog šumarskog društva izabran je 1896., da bi ostao na toj funkciji sve do smrti punih 16 godina, čime je nedvojbeno najdugovječniji predsjednik. HŠD mu duguje naročitu hvalu za njegovo živo zauzimanje oko izgradnje i osnutka Šumarskog doma u Zagrebu, kojeg je osobno i otvorio 20. listopada 1898. godine.
Umro je na Opeki 1912. godine.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM