HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8877
ime B., Jovan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8877)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1961.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1982.
diplomirao15. 6. 1983.

 Sin Steve. Srbin. Otac mu je strojarski inženjer, a majka službenica. Elektrotehničku srednju školu završio je u Sisku 1983. g.
 Šumarstvo je upisao na Š.F. u Zagrebu 1.10.1983. g. Diplomirao je 15.6.1983. g. iz genetike. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Mogućnost poboljšanja genetske kvalitete sadnica crne johe putem selekcije po fenotipu i genotipu".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM