HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8882
ime B., Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8882)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1959.
diplomirao1960.

član HŠD ogranak
Bjelovar

27.06.1964

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mije i Julke r. Krpan. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Međuriću 1947., a V. mušku gimnaziju u Zagrebu 1955. g.
 Biološki smjer studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1960. g.
 Vježbenički staž stekao je u Š. G. Garjevica - Kutina. Radio je u B. G. Garjevica, u Projektnom odjelu, zatim u Šumariji Lipovljani na mjestu upravitelja eksploatacije, a 1964. g. prešao je u B. G. "Mojica Birta" Bjelovar, Pogon Čazma, Šumarija Ivanska. Tu je radio na radnom mjestu referenta eksploatacije. Diobom Pogona Čazma, osniva se Šumarija Ivanska 1967. g. pa je Ing. Bosanac postavljen za njenog upravitelja.
 Državni ispit položio je 1968. g. Na mjestu upravitelja Šumarije Ivanska nalazi se 28. godina.
 U tijeku radnog vijeka prisustvovao je gotovo svim stručnim skupovima u zemlji, i nekolikim u inozemstvu. Višegodišnji je član HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM