HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8884
ime B., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8884)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1930.
diplomirao12. 10. 1931.
djelovao Glina
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1929.-30., a diplomirao 12.10.1931. g.
 Rad u struci započeo je u Šum. upravi Lipovljani, gdje je radio kao pripravnik od 27.9.1932. g.
 Bio je član HŠD i njegov utemeljitelj.

1V. Bosiljević, 1930: Ekskurzija zagreb. studenata šumarstva u naše istočne šume.. Š.L. 1, s.12 PDF
2Ing. Vlad. Bosiljević., 1935: O. Agić — Drag. Tepeš: »60-godina Brodske imovne općine«.. Š.L. 6, s.281 PDF
3Ing. V. Bosiljević, 1939: Izvještaj delegacije izabrane na II sjednici Upravnog odbora J. Š. U. o audijenciji kod g. Ministra šuma i rudnika u pitanju postavljenja nezaposlenih šum. inženjera i u pitanju sanacije imovnih općina.. Š.L. 4-5, s.260 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 7, 44, 116.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM