HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8888
ime B., Milivoj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8888)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1978.
diplomirao13. 1. 1979.

član HŠD ogranak
Bjelovar

01.04.1976

iščlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Emila i Nade. Potječe iz službeničke obitelji koja živi u Rovišću kraj Bjelovara. Osnovnu školu završava u Rovišću 1965. g., a Gimnaziju 1969. u Bjelovaru.
 Iste godine upisao je studij šumarstva na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 30.10.1974. g. Stručni ispit iz područja Šumskoga građevinarstva položio je 13.1.1979. g. u Zagrebu pred Komisijom Zajednice šumarstva i prerade drva.
 Pripravnički staž započeo je 7.1.1975. g. u Združenom šumskom poduzeću Bjelovar, a zatim u Poslovnoj zajednici šumarstva i drvne industrije u Bjelovaru. G. 1.7.1976., prelazi na posao u S. G. "Mojica Birta", Bjelovar, OOUR-a Šumarija Vrbovec. Od 20.3.1980. g. radi u S. G. "Mojica Birta", Bjelovar, OOUR-a Građevinarstvo Bjelovar, a od 1.1.1991. g. u "Hrvatskim šumama" p. o. Zagreb, UŠ Bjelovar, R. J. Građevinarstvo Bjelovar na mjestu referenta za građevinarstvo. Od 1.10.1997. god. radi u Stručnim službama U. S. Bjelovar na mjestu stručnog suradnika za privatne šume, gdje i sada radi.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM