HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8891
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8891)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1956.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1960.
diplomirao14. 12. 1960.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Karlovac

04.04.2005

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Franje i Marije r. Turkalj. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz poljodjelske obitelji. Živio je kao prognanik u Rijeci. Osnovnu je školu završio u Slunju 1952. g., a Srednju šumarsku u Karlovcu 1956.
 Studirao je na Š.F. u Zagrebu. Apsolvirao je škol. god. 1959.-60., a diplomirao je 14.12.1960. g.
 Nakon diplomiranja prvo radno mjesto bilo mu je u Šumariji Slunj (1961.), gdje je bio referent za uzgajanje šuma.
 Od 1962. do 1969, bio je profesor dendrometrije i uređivanja šuma na Srednjoj šumarskoj školi u Delnicama. Tada je (1963.) položio Državni ispit za samostalni rad dipl. ing. šumarstva te diferencijalni ispit na Filozofskom fakultetu u Zagrebu za profesora bioloških predmeta (1966.). Školske godine 1968.-69. bio je na dužnosti upravitelja Šumarske škole u Delnicama. Od 1.5.1969. do 30.11.1970. godine bio je sef šumarstva u N. P. Plitvička jezera, od 1971. do 1977. bio je sef sekcije za uređivanje šuma u Š. G. Gospić. Bio je i upravitelj Šumarije Cetingrad (1977.-1981.) te direktor OOUR-a "Šumarstvo" Slunj (1981.-1985.).
 Nakon toga upravitelj je Uzgojne šumarije Cetingrad - Rakovica- Slunj (1981.-1990.).
 1991. g. prognan je iz Slunja pa je zaposlen kao stručni suradnik Odjela za uređivanje šuma Uprave šuma Senj (1991.-1993.).
 Od 1.9.1993. g. republički je inspektor za šumarstvo i lovstvo detaširan u Rijeci.

1Božičević, I., 2001: Uzorak za pisanje i izradu šumske kronike za sve šumarije Uprave šuma Delnice. Š.L. 7-8, s.443 pdf
2Božičević, I., Radočaj, M., 2003: Šumarstvo Slunjskog kraja. Š.L. 11-12, s.597 pdf
3Božičević, I., 2005: Karlovac, središte šumarstva Hrvatske vojne granice. Š.L. 11-12, s.623 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 RADOČAJ, Mile: IVAN BOŽIČEVIĆ – SLUNJSKI, DIPL. ING. ŠUM. (1937-2015), ŠL 9-10/2015, s.496 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM