HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8896
ime B., Mario
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, mlađi asistent
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8896)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1994.
diplomirao1995.
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za izmjeru i uređivanje šuma, viši asistent

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer šumarstva Sin Miroslava i Blagice r. Škegro. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Cerni 1984. g., a srednju u Vinkovcima 1987. u Poljoprivredno-šumarskom školskom centru.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1995. g. napisavši i obranivši diplomski rad iz područja uređivanje šuma pod naslovom "Računska revizija u G. J. Kupječki vrh".
 Od. 12.6.1995. do 1.1.1996. g. radio je kao znanstveni novak, a od početka 1996. g. zaposlen je kao mlađi asistent na Šumarskom fakultetu u Zagrebu pri Zavodu za uređivanje šuma na predmetu uređivanje šuma.
 Studira poslijediplomski studij iz znanstvenog područja uređivanje šuma.

1Juro Čavlović, Mario Božić, Nikola Lukić, 2000: Trends in forest and timberland values in the dynamic system of an even-aged forest of pedunculate oak in the management unit Josip Kozarac. GŠP vol. 37 s. 83
2Božić, M., 2000: Kolika je stvarna zaliha jele u našim šumama?. Š.L. 3-4, s.185 pdf
3Nikola Lukić, Željko Galić, Mario Božić, 2001: Dendrokronologija obične jele. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 561
4Božić, M., Čavlović, J., 2001: Odnos dominantne visine, dimenzije sječive zrelosti i normalne drvne zalihe u prebornim sastojinama. Š.L. 1-2, s.9 pdf
5Mario Božić, 2002: Management models applied to fir forests in Gorski kotar. GŠP vol. 38 s. 89
6Nikola Lukić, Željko Galić, Mario Božić, 2003: Rast i prirast obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 449
7Lukić, N., M. Božić, J. Čavlović, K. Teslak, D. Novosel, 2005: Istraživanje primjenjivosti ultrazvučnog visinomjera/daljinomjera Vertex III u odnosu na najčešće korištene visinomjere u šumarstvu Hrvatske. Š.L. 9-10, s.481 pdf
8Jure Čavlović, Milan Oršanić, Mario Božić, 2005: Gospodarenje privatnim šumama Hrvatske kao ograničavajući čimbenik ispunjenja općekorisnih i gospodarskih funkcija šuma nizinskog područja.. Š.L. 13, s.* pdf
9Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, 2006: Mogućnosti uspostave potrajnoga gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u budućim gospodarskim razdobljima. GŠP vol. P5 s. 419
10Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, Mislav Vedriš, 2006: Struktura prirodne obnove preborne sastojine u uvjetima povećanja intenziteta preborne sječe. GŠP vol. P5 s. 433
11Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, 2006: Modeliranje prirasta jelovih stabala na temelju sastojinskih čimbenika. GŠP vol. P5 s. 443
12Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, 2006: Istraživanje kriterija izdvajanja zaštitnih sastojina na primjeru UŠP Gospić. GŠP vol. P5 s. 455
13Juro Čavlović, Mario Božić, 2007: The establishment and preservation of a balanced structure of beech-fir stands. GŠP vol. 42 s. 75
14Božić, M., J. Čavlović, M. Vedriš, M. Jazbec, 2007: Modeliranje debljine kore stabala obične jele (Abies alba Mill.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
15Čavlović, J., K. Teslak, M. Božič, D. Kremer, Z. Spajić, 2007: Rast i prirast crnoga oraha (Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.247 pdf
16NACIONALNA INVENTURA ŠUMA U HRVATSKOJ - METODE TERENSKOG PRIKUPLJANJA PODATAKA; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET, Zagreb 2008. BIB
17Vedriš,M., A.Jazbec, M.Frntić, M.Božić, E.Goršić, 2009: Preciznost procjene strukturnih elemenata bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha. Š.L. 7-8, s.369 pdf
18Šime Meštrović, Juro Čavlović, Mario Božić, 2011: Razvoj i perspektive. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 495
19Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, 2012: SIMPLAG, računalni program za projekciju razvoja regularne šume: konstrukcija, struktura i primjena. Š.L. 7-8, s.331 pdf
20Mile RADOČAJ, Mario BOŽIĆ, Mislav VEDRIŠ, 2012: Uporabljivost Vertexa pri izmjeri strukture brdske bukove sastojine primjenom uzoraka promjenjive vjerojatnosti selekcije. Š.L. 9-10, s.491 pdf
21Mario Božić, 2013: Mr. sc. Dalibor Tonc. Š.L. 3-4, s.234 PDF
22Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, Karlo Beljan, 2013: KVALITATIVNA STRUKTURA STABALA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) KAO KRITERIJ PLANIRANJA SASTOJINA ZA OBNOVU. Š.L. 7-8, s.367 pdf
23Mario Božić, 2014: Dr. sc. ERNEST GORŠIĆ, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.75 PDF
24120 godina Šumarskog fakulteta u Zagrebu; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2018. BIB
25Mario Božić, Filip Đureta, Ernest Goršić, Mislav Vedriš, 2020: Utjecaj mjeritelja te pogrešaka pri izmjeri na izmjereni promjer stabla. Š.L. 5-6, s.233 pdf
26Mario Božić, Marijana Andabaka, Mislav Vedriš, Ernest Goršić, Krunoslav Teslak, 2022: Povezanost obilježja privatnih šumoposjednika s razinom njihove aktivnosti u okrupnjavanju šumoposjeda. Š.L. 1-2, s.7 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM