HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8897
ime B., Tomislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1974.Garčin
karijera14. 10. 1985.Šumarija Kutinataksator pripravnik
14. 10. 1986.ŠG Josip Kozaractaksator
27. 2. 1987.ŠG Slavonski Brodstr. suradnik za privatne šume
1. 1. 1991.Šumarija Oriovacrevirnik
1. 7. 1995.Šumarija Oriovacupravitelj
2003.UŠP Nova Gradiškarukovoditelj proizvodnje
trenutno, od2009.UŠP Nova Gradiškazamjenik voditelja

član HŠD ogranak
Slavonski Brod

1987

Stručne službe UŠP Nova Gradiška

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Marka. Hrvat. Otac mu je nastavnik, a majka domaćica. Završio je osnovnu školu u Garčinu 1974. g., a te iste godine je upisao gimnaziju "Zlatko Šnajder" u Slav. Brodu, gdje je maturirao 29.6.1978. g.
 Šumarstvo je upisao na Š.F. u Zagrebu 1.10.1978. g. Diplomirao je 18.5.1984. g. iz zaštite šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Štetna entomofauna hrasta lužnjaka - defolijatori na području Š. G. Slavonski Brod".
 Nakon diplomiranja otišao je na odsluženje vojnog roka. Po povratku zaposlio se 14.10.1985. g. u bivšem Š. G. "Josip Kozarac" u službi za uređivanje šuma, Šumarija Kutina gdje je obavio pripravnički staž na poslovima taksatora pripravnika, a od 14.10.1986. do 26.2.1987. g. na poslovima taksatora u istoj službi. Tada prelazi na radno mjesto stručnog suradnika za šume s pravom vlasništva u bivšem Š. G. Slav. Brod gdje radi do 1.1.1991. Od 1.1.1991. radi u J. P. "Hrvatske šume", Uprava šuma Vinkovci, Šumarija Oriovac na poslovima revirnika sve do 1.7.1995. kada je postavljen na mjesto upravitelja Šumarije Oriovac koja od 1.10.1995. ulazi u sastav Uprave šuma Nova Gradiška.

Od 2003. godine rukovoditelj je Proizvodnog odjela UŠP Nova Gradiška, a od 2009. godine zamjenik voditelja UŠP Nova Gradiška
 Od 8.2.1994. g. upisuje poslijediplomski studij na Š.F. u Zagrebu iz znanstvenog područja zaštita šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM