HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8898
ime B., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, mr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8898)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1967.
diplomirao31. 5. 1968.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Bjelovar

1968

umrli

mr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mihaela i Zlate r. Pihler. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu je školu pohađao i završio u Čazmi 1958. g., a gimnaziju u Bjelovaru 1962. g.
 Šumarski je fakultet završio u Zagrebu. Diplomirao je 31.5.1968. g. Postdiplomski je završio 26.12.1984. iz područja zaštita šuma.
 Prvo radno mjesto bilo mu je u Š. G. Bjelovar, Šumarija Čazma, gdje je zaposlen na mjestu referenta za uzgoj (1968.-1985.). Nakon toga dvije godine radi kao tehnolog u Šumariji Ivanska, a onda jednu godinu kao samostalni referent u Stručnim službama u Čazmi, a od 1988. do 1990. savjetnik je za uzgoj. Od 1990. do 1993. g. stručni je suradnik za zaštitu šuma u Upravi šuma Bjelovar. Od 1993. sef je Odjela za ekologiju u Upravi šuma Bjelovar. Član je Hrvatskog ekološkog društva i Hrvatske seljačke stranke.

1Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak, 2006: Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar. Š.L. 3-4, s.101 pdf
2Bradić, Branko, 2008: Dvadeset godina organizirane zaštite šuma. Š.L. 1-2, s.75 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HARAPIN, Miroslav: Mr. sc. BRANKO BRADIĆ (1943–2013), ŠL 9-10/2013, s.559 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM