HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8905
ime B., Davor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8905)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Pleternica
srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1993.
diplomirao22. 2. 1994.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera14. 3. 1994.UŠ Ogulinpripravnik, revirnik
16. 8. 1994.Šumarija Voćinrevirnik
trenutno, od1. 2005.Šumarija Viroviticaupravitelj

član HŠD ogranak
Virovitica

1995

UŠP Bjelovar

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ive i Terezije r. Žnidarec. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Pleternici 1983. g., a Srednju šumarsku školu u Karlovcu 1987. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 22.2.1994. g. na Katedri za dendrometriju iz predmeta dendrometrija sa temom "Trend debljinskog prirasta zdravih i oštećenih stabala hrasta kitnjaka u gospodarskoj jedinici Požeška gora - Šumarija Pleternica".
 Odmah nakon diplomiranja zaposlio se 14.3.1994. u Upravi šuma Ogulin. Pola pripravničkog staža proveo je u Sekciji za uređivanje šuma, a drugu polovicu u Šumariji Ogulin.
 Nakon pripravničkog staža raspoređen je na radno mjesto revirnika u G. J. "Klek", Šumarija Ogulin, gdje je proveo pet mjeseci.

Po vlastitoj želji prešao je u Šumariju Voćin, Uprava šuma Našice, gdje radi od 16.8.1994. g. na radnim poslovima i zadacima revirnika u Šumariji Voćin.

Od siječnja 2005. godine radi na radnom mjestu upravitelja Šumarije Virovitica, UŠP Bjelovar.

Oženjen je, otac tri kćeri. Supruga Jadranka je također dipl. ing. šumarstva.
 Član je HŠD. Od svibnja 2010. godine predsjednik je ogranka HŠD-a Virovitica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM