HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8906
ime B., ŠKULJ, Jadranka
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1993.
diplomirala12. 7. 1994.

član HŠD ogranak
Virovitica

1995

Stručne službe UŠP Slatina

diplomirani inženjer šumarstva

 Kćerka Pere Škulj i Olge Škulj, r. Piliškić. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završila u Travniku 1983. g., a Srednju šumarsku, isto u Travniku, 1987. g.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 12.7.1994. g. na Katedri za uzgajanje iz predmeta zaštita prirode, (mentor: prof. dr. Đuro Rauš) sa temom "Zelenilo i njegova zaštita - sportsko rekreacijski centar Mladost na Savi".
 Kao pripravnik počela je raditi 1.12.1994. g. u Upravi šuma Ogulin, gdje je ostala do 15.8.1995. g. Tada je po vlastitoj želji prešla u Upravu šuma Našice, Šumarija Voćin. Tu je odradila pripravnički staž do kraja, položila pripravnički ispit i nastavila raditi u istoj Šumariji na mjestu revirnika.
 Član je HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM