HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8907
ime B., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8907)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1992.
diplomirao15. 1. 1993.

član HŠD ogranak
Split

1995

Šumarija Knin

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Nike. Hrvat. Otac mu je tesar, a majka domaćica. Završio je odgojno - obrazovno usmjerenje u srednjoj školi u Drnišu. 1986. g.
 Šumarstvo je upisao na Š.F. u Zagrebu 1.10.1986. g. Diplomirao je 15.1.1993. g. iz ekonomike. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Putovi i sredstvo djelovanja nacionalne akcije u šumama".
 Nakon diplomiranja zaposlio se kao pripravnik - revirnik u "Hrvatskim šumama", Uprava šuma Split, Šumarija Drniš, (1.2.1994.).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM