HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8909
ime B., Vlatko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1973.
diplomirao1974.

 Sin Ivana i Jele r. Šarić. Hrvat, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u mjestu Novi Slankamen 1963. g., a srednju šumarsku u Kraljevu (Srbija) 1967. g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Beogradu gdje je i diplomirao 1974. g.
 Nakon diplomiranja i odsluženja vojnog roka, primljen je (3.6.1975.) u stalni radni odnos u Institutu za šumarstvo i drv. industriju - Beograd. Njegov stručni i znanstveni rad u Institutu bio je usmjeren na problematiku iz domena pošumljavanja goleti, melioracije degradiranih šuma i uzgoj šumskih kultura; dijelom i na probleme rekultivacije oštećenih zemljišta, zaštite okoline i pojave sušenja šuma.
 Kao suradnik sudjelovao je u izradi većeg broja projekata rađenih po ugovorima sa šumsko-privrednim organizacijama i znanstveno-istraživačkih projekata koje su financirale republička i regionalne zajednice znanosti, Fond za šume, Savezni sekretarijat za razvoj i dr.
 Zbog poznatih događaja Hrvatima u Vojvodini, 24.3.1993. g. na vlastiti zahtjev raskinuo je radni odnos u Š. I. Beograd i s obitelji preselio se u Hrvatsku. Po preseljenju radio je na radnim mjestima pomoćnika revirnika i revirnika u Šumariji Đulovac (1.8.1993.-1.5.1994.), a zatim je primljen na radno mjesto stručnog suradnika za šumarstvo i lov u Uredu za gospodarstvo Županije virovitičko - podravske. Živi u Suhopolju.
 Valja spomenuti njegovu specijalizaciju u trajanju od 3 mjeseca u Hesische firstliche versuch-anstalt - Hann, Mtinchen, SR Njemačka (1980.); zatim njegova studijska putovanja u Dansku, Švedsku (1978.), Bugarsku (1986.), Španjolsku, Francusku (1987.).
 Na osnovi brojnih stručnih i znanstvenih radova, na Š.F. u Sarajevu priznat mu je ekvivalent za poslijediplomski studij i prihvaćena mu je doktorska teza na Katedri za uzgoj šuma kod prof. dr. sc. H. Dizdarevića (1990.).
 Sudjelovao je svojim referatom na 8 stručnih i znanstvenih skupova i savjetovanja. Rukovodio je sa 14 znanstveno - istraživačkih projekata - tema; glavni voditelj bio je na 6 projekata, a suradnik 27 projekata. Objavio je 28 znanstvenih i stručnih radova.

1Primena kombinovane ŠEMATSKO-SELEKTIVNE prorede u kulturama crnog i belog bora, (s Dražić, M.) referat na savjetovanju: Prorede u Cetinjarskim kulturama, Ivanjica - Kusici, listopad 1978. g.
2Ogledi primene arboricida na suzbijanje nepoželjnih izbojaka lisćara pri rekonstrukciji degradiranih šuma, (s Dra-žic, M.), referat na seminaru, Kučevo, listopad 1978.
3Galepron ULW sprej novi selektivni arboricid, (s Dražić M.), Šumarstvo, l, Beograd 1979.
4Rezultati komparativnih istraživanja primjene arboricida na suzbijanju neželjenih izbojaka lisćara sa posebnim osvrtom na primenu ULW sredstava i tehnike, (s Dražić, M. i Travar, J.). I Jugoslavensko savetovanje o suzbijanju korova u šumarstvu, Sarajevo 1979.
5Klimatske karakteristike u periodu 1979-1989. godine i njihov uticaj na razvoj kulture CetinaCa u Istočnoj Srbiji, (s HadojiciC, S.). Zbornik radova Instituta za šum., 34-35, Beograd 1991.
6Problemi pošumljavanja Ramsko-Golubačke peščare, (s Dražić, M. i dr.). Zbornik radova Instituta za šumarstvo i drv. ind., tom XVI-XVII, Beograd 1981.
7Rezultati istraživanja načina obnove degradiranih sastojina crnog i belog bora na Maljenu, (s Dražić, M.). Zbornik radova Instituta za šumarstvo i drv. ind., tom XVII-XXIII, Beograd, 1985.
8Razvoj četinarskih kultura u Ibar-skoj klisuri osnovanih sadnjom sadnica proizvedenih u kontejnerima od Čvrste plastike, radom OKA", (s Marković, D. i dr.), referat, savjetovanje: Razvoj šumskih kultura u SHS osnovanih sadnicama proizvedenim u kontejnerima od Čvrste plastike, Kraljevo, 14.-15. studenoga 1985.
9Metodi projektovanja i organizovanja masovnih pošumljavanja Omladinskih radnih akcija u SR Srbiji, (s Dražić, M.). Bugarsko - grčko - jugoslavenska naučno-proizvodna konferencija o problemima pošumljavanja i genetičkim resursima crnog bora u jugozapadnoj Bugarskoj, Ćustendil, Bugarska, 2-5. listopad 1985.
10Razvoj kultura belog i crnog bora osnovanih sadnjom kontejnerskih sadnica u uslovima Ramsko - Golubačke peščare, (s. Dražić, M. i Topalović, M.), referat na savjetovanju u Kraljevu 14.-15. studenoga 1985.
11Prilog poznavanju ekoloških uslova i tehnoloških rešenja planinskog regiona na području SAP Kosovo, (s Topalović, M. i dr.), referat na savjetovanju u Kraljevu 14.-15. studenoga 1985.
12Razvoj četinarskih kultura osnovanih sadnicama proizvedenim u kontejnerima sađenim u letnjem periodu, (s Marković, D.). Zbornik radova Instituta za šumarstvo i drv. ind., XXVI-XXVII, Beograd 1986.
13Osvrt na izvođenje pošumljavanja u svetu - posebno u zemljama sa sličnim prirodnim uslovima. Savjetovanje: Ostvarivanje plana razvoja šumarstva u periodu 1986-1990. Skupština SHS, Beograd 1988.
14Rezultati istraživanja uzroka sušenja crnog bora na Zlatiboru i Šarganu, (s Topalović, M. i dr.), Šumarstvo, 5, Beograd 1987.
15Istraživanje razvojnih karakteristika kultura crnog bora na Zlatiboru i Šarganu na kojima je konstatovana pojava sušenja, referat, Vrnjačka Banja 1987.
16Istraživanje stanja i razvojnih karakteristika kultura crnog bora zahvaćenih sušenjem. Zbornik radova Instituta za šumarstvo i drv. ind. XXVIII-XXIX, Beograd 1987.
17Privremene dvoulazne zapreminske tablice za borovac (Pinus strobus L., ), (s. Ratknić, M. i Dražić, M.). Zbornik radova Instituta za šumarstvo i drv, ind., XXVIII-XXIX, Beograd 1987.
18Privremene dvoulazne zapreminske tablice za duglaziju (Pseudosuga menziesii /Morbi/ Franco), (s Raknić, M. i Dražić, M.), Zbornik radova Instituta za šum. i drv. ind., XXVIII-XXIX, Beograd, 1987.
19Tehnološki i organizacijski aspekti pošumljavanja goleti i melioracije degradiranih šuma u svetu - posebno u zemljama sa sličnim prirodnim uslovima, (s Mančić, A.), referat, na savjetovanju Problemi sušenja šumskih kultura, Š.F. Beograd, 1988.
20Utjecaj vrste drveća i načina pripreme zemljišta na uspeh letnje sadnje kod pošumljavanja Ibarske klisure, (s Marković, D. i Radojičić, S.), Zbornik radova Instituta za šum. i drv. ind., XXX-XXXI, Beograd 1988.
21Utjecaj prometa na stanje, stabilnost i proizvodnost kulture belog bora (Pinus silvestris L. ^ na bukovom stanistvu, (s DražiC, M. i dr.). Zbornik radova Instituta za šum. i drv, ind., XXX-XXXI, Beograd 1988.
22Tehnološki i organizacijski aspekti pošumljavanja goleti i melioracije degra-diranih šuma u svetu - posebno u zemljama sa sličnim prirodnim uslovima, (s Mancic, A.). Savjetovanje: Problemi sušenja šumskih kultura, Š.F. Beograd 1988.
23Prilog istraživanju uticaja načina sadnje pri pošumljavanju goleti na preživljavanje sadnica, (s KadojiciC, S.). Zbornik radova Instututa za šum. i drv. ind., 32-33, Beograd 1989.
24Primenjeni metod projektovanja i projektovane tehnike pošumljavanja goleti i melioracije degradiranih šuma u ekolosko-proizvodnim uslovima planinskog masiva Stolovi kod Kraljeva, (s HadojiciC, S.), savjetovanje: Savremene metode pošumljavanja..., Aranđelovac 1990.
25Rezultati istraživanja tehnike pošumljavanja degradiranih staništa na serpentinsko - peridotitnim masivima Ibarske klisure i Suvobora, (s HadojiciC, S. i dr.). Savjetovanje: Savremene metode pošumljavanja..., Aranđelovac 1990.
26Pošumljavanje goleti - dosadašnja iskustva i tehnicko-tehnoloski aspekti realizacije plana 1991-1995. godine, referat na savjetovanju Instruktivni radovi u šumarstvu..., Beograd 1990.
27Istraživanje pojave sušenja šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea /Matt/ LieblJ u kompleksu "Stolovi" kod Kraljeva, (s HadojiciC, S. i MaksimoviC, S.), Glasnik Š.F. Beograd 1991.
28Razvoj šumskih kultura nekih vrsta Četinara u okolini ZajeCara, (s HadojiciC, S.), Zbornik radova Instututa za šum., 34-35, Beograd 1991.
29Istraživanja problema sanacije šuma hrasta kitnjaka zahvaćenih sušenjem na oglednom poligonu "Stolovi", (s HadojiciC, S. i MaksimoviC, S.). Glasnik Š.F., 75, Beograd 1992.
30Istraživanje uticaja okopavanja i prihrane mineralnim đubrivom (NPK) na razvoj kulture belog bora (Pinus silvestris L., ) u Ibarskoj Klisuri, (s HadojiciC, S.). Zbornik Instituta za šum., 36-37, Beograd 1992.
31Analiza korelacionih odnosa između klimatskih pokazatelja i visinskog prirasta kulture Četinara u Istočnoj Srbiji, (s HadojiciC, S. i MiletiC, Z.). Zbornik radova Instituta za šum., 38-39, Beograd 1992.
32Analiza uticaja mesecnih vrednosti temperature vazduha i padavina na godišnji visinski prirast kulture Četinjača, (s HadojiciC, S. i MiletiC, Z.). Hukopis predan na recenziju, Beograd 1992.
33Proizvodni efekti primene nekih metoda pošumljavanja crnim borom (Pinus nigra ArnJ na serpentinsko-peridotitnim zemljištima, (s HadojiciC, S.). Šumarstvo, 5-6, Beograd 1992., s. 79-87.
34Analiza morfoloških karakteristika stabala hrasta kitnjaka (Q. petrae /Matt/ LieblJ u sastojinama zahvaćenim sušenjem na oglednom poligonu "Stolovi", (s HadojciC, S.). Hukopis predan na recenziju, Beograd 1993.
35Biološki položaj i poreklo stabala u svetlu istraživanja pojave sušenja šuma hrasta kitnjaka na oglednom poligonu "Stolovi", (s HadojiciC, S.). Hukopis predan na recenziju, Beograd 1993.

nedeterminirano:
36Analiza stanja i izbor mera za sanaciju kultura crnog bora (Pinus nigra ArnJ oštećeni snegolomom u okolini Knjaževca, (s HadojiciC, S.).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM