HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8913
ime B., Boris
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1957.
diplomirao1. 7. 1958.

član HŠD ogranak
Zagreb

2005

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Milana i Smilje r. Đajić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu četverogodišnju školu završio je u Zagrebu 1946. g., a Gimnaziju Bogdana Ogrizovića 1950., također u Zagrebu.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 23.12.1957. g. Nakon završenog fakulteta zaposlio se 1.7.1958. g. u Šumariji Petrinja kao referent za uzgoj šuma. Nakon manje od tri godine rada u Petrinji, 1.5.1961. preuzima dužnost upravitelja Šumarije Zlatar, Š. G. "Macelj" Krapina i lovišta "Ivančica", koje je bilo u sastavu te šumarije. Na toj dužnosti ostao je do 1.2.1969. g. Tada prelazi na mjesto upravitelja Transporta i mehanizacije Š. G. Zagreb u Zagrebu, na kojem radnom mjestu se zadržao desetak godina.
 Slijedeće njegovo radno mjesto bila je dužnost direktora Komercijale Š. G. Zagreb, na koje prelazi 1.2.1980. g. i na njemu ostaje do umirovljenja 1.7.1991. g.
 Član je HŠD. Živi u Zagrebu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM