HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8920
ime BRIXY, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8920)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen30. 8. 1897.Zagreb
apsolvirao1920.
diplomirao19. 3. 1930.
umro23. 11. 1954.Zagreb Šumarstvo je započeo studirati na Šumarskoj akademiji, a nastavio na Gospodarsko - šumarskom fakultetu. Apsolvirao je škol. g. 1919.-30., a diplomirao 19.3.1930. g. Već 1931. g. položio je i državni ispit za samostalno vođenje šum. gospodarstva.
 Prvi je nastup službe 6.8.1930. g., ali nije poznato mjesto službe. Drugi je poznati podatak da je 1933. g. bio kotarski šumarski referent u Varaždinu. I u vrijeme II. sv. rata bio je zaposlen u Varaždinu.
 Od 17.8.1950. g. do 23.11.1954. g., tj. do umirovljenja, bio je zaposlen u Institutu za šumarska i lovna istraživanja NRH.
 Bio je član HŠD i dugogodišnji suradnik Šum. lista.
 U Institutu je radio u oblasti uzgajanja šuma, a za šumarsko pomoćno osoblje, odnosno za lugare u Šumarskim novinama objavio je tri članka. U šumarskom listu objavio je od 1950. do 1954. g. prikaze tri domaće i četiri knjige na engleskom i njemačkom jeziku.

1Opće stanje šumarstva u velikoj župi Zagorje. Narodno jedinstvo, br. 229., 1942. (veza: Š.L. 11-12., 1954., s. 612.).
2Kako pošumljavamo (Sadi i Čuvaj sumu), (sa Čolović, I.). Izdalo Ministarstvo šumarstva NB Hrvatske, Zagreb, 1949., s. 1-48.
3S. Brixy, 1950: Uzgoj jasike (trepetljike) iz sjemena (engl.). Š.L. 3-4, s.154 PDF
4Osnovni problemi pošumljavanja. Narodni šumar 7-8, 1950., Sarajevo, s. 281-283.
5S. Brixy, 1951: Ing. A. Panov: Sakupljanje i manipulacija sa šumskim sjemenom. Š.L. 5, s.207 PDF
6Ing. A. Panov: Sakupljanje i manipulacija sa šumskim sjemenom. Š.L. 1951., s. 207.
7S. Brixy, 1951: Prof. dr Krahl-Urban: Waldfeibau in einem Mittelgebirgsrevier. Š.L. 11, s.386 PDF
8Ing. S. Brixy, 1952: Prilog unapređenju uspjeha sjetve pitomog kestena. Š.L. 4, s.109 PDF
9Ing. S. Brixy, 1952: Sakupljanje i čuvanje hrastovog žira. Š.L. 7, s.245 PDF
10Ing. S. Brixy, 1952: Jeffers: Uporaba skrižaljka odnosa između varijacione širine i standardne devijacije K. Š.L. 9, s.343 PDF
11Modificirana klupica za radove u rasadnicima. Š.L. 12, 1952., s. 465-473.
12Ing. S. Brixy, 1952: Modificirana klupica za radove u rasadnicima. Š.L. 12, s.467 PDF
13Ing. S. Brixy, 1953: Kratak pregled literature francuskog uzgajanja šuma. Š.L. 2, s.98 PDF
14Ing. S. Brixy, 1953: Rupf: Der Forstpflanzgarten. Š.L. 7-8, s.361 PDF
15Praktične upute u sjemenarstvu. Šumarske novine 6, 1954.
16Općenito o sjemenu. Ibid. br. l, s. 2-5.
17Razlike između postotka klijavosti šumskog sjemena u klijalu i nicanje u terenu. Obavijesti Instituta za šum. i lovna istraživanja NRH. l, 1954, Zagreb, s. 13-14.
18Novi način proizvodnje sadnica malolisne lipe. Institut za šumarska i lovna istraživanja NRH 3, 1954., Zagreb, s. 18-19.
19Brixy ing. Stjepan, 1954: Knjiga II Instituta za naučna šumarska istraživanja u Sarajevu. Š.L. 7, s.337 PDF
20Brixy ing. Stjepan, 1954: Edlin: Šumarski priručnik (London). Š.L. 7, s.341 PDF
21Praktične upute u sjemenarstvu. Šumarske novine 1-2, 1955., s. 2-3.
22Knjiga II Instituta za naučna šumarska istraživanja u Sarajevu. Š.L. 1955., s. 337.

nedeterminirano:
23Sakupljanje i Čuvanje hrastovog žira. Ibid., s. 245.
24Jeffers: Uporaba skrižaljaka odnosa između varijacione širine i standardne devijacije. Ibid. s. 343.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 5, 58, 93.
 *** Šumarski institut Jastrebarsko 1945.-1985., Zagreb, 1986.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM