HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8927
ime B., Miroslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1978.
diplomirao6. 8. 1979.

član HŠD ogranak
Koprivnica

1983

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Tome i Marije r. Krušelj. Hrvat, katolik. Otac mu je službenik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Vel. Pogancu 1963. g., a gimnaziju u Koprivnici 1973. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 6.8.1979. g., a 1993. godine upisao je poslijediplomski studij na Šumarskome fakultetu u Zagrebu, specijalnost lovstvo.
 Prvo radno mjesto bilo mu je u Š.G. Koprivnica, Šumarija Sokolovac, gdje je radio kao referent za iskorišćivanje šuma od 1979. do. 1985. g. Nakon toga zaposlio se u S. G. "Mojica Birta" Bjelovar, u OOUR-u Uzgoja i zaštite šuma u Koprivnici kao stručni suradnik za lovstvo i na tom radnom mjestu zadržao se do 1990. g. Od 1991. zaposlen je u Upravi šuma Koprivnica kao stručni suradnik za lovstvo.
 Živi u Koprivnici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM