HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8929
ime B., Renata
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8929)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1987.
diplomirala1. 7. 1988.

član HŠD ogranak
Sisak

1993

stručne službe UŠP

diplomirani inženjer šumarstva

 Otac Branko je inženjer strojarstva, a majka službenica. Po nacionalnosti je Hrvatica. Godine 1983. završila je matematičko-informatički smjer u CUO "Vladimir Majder Kurt" u Sisku.
 Šumarstvo je upisala na Š.F. u Zagrebu 1.10.1983. g. Diplomirala je 1.7.1988. g. iz dendrometrije. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Odnos vremena prijelaza i debljinskog prirasta u sastojini hrasta lužnjaka".
 Zaposlena je u Upravi šuma u Sisku, gdje je dugogodišnja voditeljica Informatičkog odjela.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM