HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8929
ime B., Renata
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1987.
diplomirala1. 7. 1988.

član HŠD ogranak
Sisak

1993

stručne službe UŠP

diplomirani inženjer šumarstva

 Otac Branko je inženjer strojarstva, a majka službenica. Po nacionalnosti je Hrvatica. Godine 1983. završila je matematičko-informatički smjer u CUO "Vladimir Majder Kurt" u Sisku.
 Šumarstvo je upisala na Š.F. u Zagrebu 1.10.1983. g. Diplomirala je 1.7.1988. g. iz dendrometrije. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Odnos vremena prijelaza i debljinskog prirasta u sastojini hrasta lužnjaka".
 Zaposlena je u Upravi šuma u Sisku, gdje je dugogodišnja voditeljica Informatičkog odjela.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM