HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8930
ime B., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8930)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao1. 7. 1988.

 Sin Đure. Hrvat. Potječe iz trgovačke obitelji. Srednju je školu završio u Karlovcu u COUO "M. M. Šimić", a šumarstvo je upisao na Š.F. u Zagrebu 1.10.1981. g.
 Diplomirao je 1.7.1988. g. iz uzgajanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Ekološka stabilnost kultura crvenog hrasta kod Vukmanića, B. G. Karlovac".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM