HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8934
ime B., Zlatko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8934)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1979.
diplomirao17. 9. 1980.

 Sin Mate. Hrvat. Otac mu je automehaničar. Završivši srednju poljoprivrednu školu, upisao je studij šumarstva na Š.F. Sveučilišta u Zagrebu 1.10.1975. Diplomirao je 17.9.1980. g., položivši diplomski ispit.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM